Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaDll (Dll)

Popis:
Viz: PmaDll - Podrobný popis objektu
 

Objekt slouží k zpřístupnění funkcí DLL knihoven zcela nezávislých na systému PROMOTIC.

Pomocí tohoto objektu lze například využívat ovladače IO karet, které jsou dnes výrobci operačních systémů rodiny Microsoft Windows dodávány právě ve formě sdílených dynamicky linkovaných knihoven (dále DLL knihoven).

Pomocí vlastních DLL knihoven může být systém PROMOTIC efektivně rozšířen. K vytvoření DLL knihoven je nutno použít nástroj umožňující vytváření těchto knihoven - například Microsoft Visual C++.

 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Použití objektu PmaDll vyžaduje zakoupení licence PmDLL. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Fce Reference na objekt zpřístupňující funkce z Dll knihoven
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Dll Konfigurace objektu PmaDll

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDll -> PmaDll
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice