Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmaDll (Dll)

Popis:
Viz: PmaDll - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k zpřístupnění funkcí DLL knihoven zcela nezávislých na systému PROMOTIC.
Pomocí tohoto objektu lze například využívat ovladače IO karet, které jsou dnes výrobci operačních systémů rodiny Microsoft Windows dodávány právě v podobě sdílených dynamicky linkovaných knihoven (dále DLL knihoven).
Pomocí vlastních DLL knihoven může být systém PROMOTIC efektivně rozšířen. K vytvoření DLL knihoven je nutno použít nástroj který umožňuje vytváření těchto knihoven - například Microsoft Visual C++.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaDll vyžaduje zakoupení licence "PmDllActiveX". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CallDll()Umožňuje volat funkce v DLL knihovně
FceReference na objekt zpřístupňující funkce z Dll knihoven
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime pouze jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime pouze jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DllKonfigurace objektu PmaDll

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDll -> PmaDll
© MICROSYS, spol. s r.o.