Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaDll (Dll)

Popis:
Viz: PmaDll - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k zpřístupnění funkcí DLL knihoven zcela nezávislých na systému PROMOTIC.
Pomocí tohoto objektu lze například využívat ovladače IO karet, které jsou dnes výrobci operačních systémů rodiny Microsoft Windows dodávány právě v podobě sdílených dynamicky linkovaných knihoven (dále DLL knihoven).
Pomocí vlastních DLL knihoven může být systém PROMOTIC efektivně rozšířen. K vytvoření DLL knihoven je nutno použít nástroj který umožňuje vytváření těchto knihoven - například Microsoft Visual C++.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaDll vyžaduje zakoupení licence "PmDLL". S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CallDll Umožňuje volat funkce v DLL knihovně
Fce Reference na objekt zpřístupňující funkce z Dll knihoven
Vlastnosti a metody společné pro Pma objekty:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události společné pro Pma objekty:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Dll Konfigurace objektu PmaDll

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDll -> PmaDll
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice