Promotic

Fce - vlastnost objektu PmaDll

Popis:
Přístup k funkcím nezávislých na systému PROMOTIC definovaných v DLL knihovně
Syntaxe:
Object Fce
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční). Po spuštění aplikace systém PROMOTIC vytvoří objekt, kterým přistupuje k funkcím definovaných v DLL knihovnách. Pomocí této vlastnosti lze k tomuto objektu přistoupit a proto také využívat tyto funkce.
Příklad:
Příklad přístupu k funkcím s názvy Init a Close definovaných v DLL knihovně
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim obj
Set obj = oDll.Fce
obj.Init x, y
obj.Close
© MICROSYS, spol. s r.o.