Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC - Reference aplikací

V průběhu dekád které již uplynuly od doby kdy jsme uvedli SCADA systém PROMOTIC na trh, byl tento nástroj použit na tisíce aplikací v nejrůznějších segmentech průmyslové automatizace. Výroba, energetika, BMS, zabezpečení, klimatizace a vytápění, sklady – to jsou jen některé z oblastí, kde je SCADA systém PROMOTIC s úspěchem využíván. Rádi rozšíříme tento seznam i o Vaše zajímavé aplikace, které jste vytvořili systémem PROMOTIC. Základní informace nám můžete zaslat vyplněním tohoto formuláře.
 
 
Kategorie podrobných referencí:
 
Seznam všech referencí:
 

Energie

Centrální energetický dispečink - Biocel Paskov a.s.

Komplexní energetický dispečink největšího producenta celulózy ve střední Evropě postavený na PLC automatech Simatic a AMiT. Systém sbírá data ze 70 elektroměrů a poskytuje dohled na jedné hlavní dispečerské SCADA stanici a dvou klientských stanicích.

 
Sledování elektroenergetiky v reálném čase - OKD, OKK a.s. Ostrava

Systém sledování, řízení a bilancování odběrů energií (elektřina, teplo, pára, voda ...) v OKD Ostrava. Monitorování a archivování dat z 21 lokalit rozmístěných na rozsáhlém území kraje. Impulsy z měřičů jsou zpracovány a komunikovány na dispečink prostřednictvím modulů ADAM.

 
Centrální energetický dispečink - Sokolov RSM CHEMACRYL, a.s.

Centrální energetický dispečink provádí monitorování cca 450 měřených energetických veličin (elektřina, voda, plyn) z celého podniku. Dále provádí kontrolu (regulaci) pomocí odběrového diagramu. Centrální energetický dispečink tvoří 2 hlavní dispečerské pracoviště, 8 klientských stanic PC a 2 klientské stanice - tenký klient.

 
Centrální technologický SCADA systém - Žatecká teplárenská, a.s. (Česko)

Centrální SCADA systém, který je spuštěn na technologickém serveru. Přístup do systému je výhradně pomocí webových klientů, kde má každý po přihlášení přístup podle funkce a zařazení. Dohled a ovládání probíhá ze dvou velínů, z pracovišť vedoucích a manažerů, přístup je zřízen i pro servisní pracovníky, nebo pro dodavatelské firmy během realizace zakázek. Webová prezentace společnosti zobrazuje pomocí xml aktuální výrobu, SCADA předává a přijímá pomocí XML data pro/z dalších PROMOTIC aplikací DISPEČINK, KAMERY, METERING.

 
Diagnostika systému sekundární regulace napětí (ASRU) větrných parků. Rumunsko

Systém automatické regulace napětí (ASRU) je určen pro dispečerská pracoviště řízení elektrických sítí nebo dispečerská pracoviště rozvoden s obsluhou i bez obsluhy, jejichž úkolem je řízení napětí v pilotních uzlech elektrické sítě. ASRU je distribuovaný systém, jehož část je umístěna na dispečinku (regulátor ARN) a část na výrobnách (regulátor SRU).

 
Malá vodní elektrárna v Nymburce - Ingea, s r.o.

Dvojmonitorová aplikace PROMOTIC pro kontinuální monitorování malé vodní elektrárny se čtyřmi kaplanovými turbínami. Řízení a sběr dat je postaveno na PLC ABB AC500.

 
Malá vodní elektrárna Kníničky - Ingea, s r.o.

Dvojmonitorová aplikace PROMOTIC pro kontinuální monitorování malé vodní elektrárny se čtyřmi kaplanovými turbínami. Řízení a sběr dat je postaveno na PLC ABB AC500.

 
Dispečinky elektrárenských terminálů - OSC a.s.

Energetické terminály Mělník 1, Prostějov a Počerady. Napojení dispečinků na řídící systémy ZAT, METSO a SIEMENS. Propojení s dispečinkem ČEZ, ČEPS a E.On. Terminál sleduje výrobu a dodávku elektrické práce a spotřebu plynu a vyhodnocuje skutečný provoz.

 
Bioplynové stanice (1xČesko, 3xSlovensko) - KK-Technology a.s.

Provozní monitoring čtyř bioplynových stanic v Česku a na Slovensku. Řídící systémy jsou postaveny na PLC Schneider M340 (Twido) s komunikací prostřednictvím OPC serveru.

 
Monitorování a řízení silové trafostanice (Řecko) - Power Systems Protection

Digitální řídící systém elektro rozvodny v lokalitě Pylos (Řecko) je určen pro monitorování všech provozních parametrů elektrorozvodny. Systém sleduje stav všech elektrozařízení a provádí kontinuální měření parametrů každé části obvodu (P, Q, I, V, f, cosφ). Sestava se skládá z jednoho 150kV CB, a jednoho 150/20kV silového transformátoru s OLTC 6.20 kV.

 
Diagnosticko-monitorovací systém fotovoltaické elektrárny – Ampera s.r.o.

Systém pro monitoring fotovoltaické elektrárny postavený na PLC AMiT AMiNi-ES a měničích Vacon 250kW (4x). Monitoring elektroměrů OOM, reporty výroby invertorů, automatické zasílaní údajů na OKTE na denní a měsíční bázi, zasílaní alarmních SMS.

 
Monitorování a regulace spotřeby energií - Tatra Trucks a.s a Tatra Metalurgie a.s.

Energetický monitoring v provozech Tatra postavený na PLC automatech AMiT. Systém monitoruje provoz kotelny, 9 lakovacích a brousících boxů a 2 sušící tunely - procesy filtrace, ohřev vzduchu pomocí vzt, rekuperace vzduchu, vodní filtrace, atd.

 
Řídící energetický systém - Chart Ferox, a.s.

Centrální energetický dispečink podniku postavený na řídících systémech AMiT. SCADA systém zajišťuje regulaci vytápění a výrobu TUV (5 lokálních kotelen - 2x400 kW, 2x300 kW, 160 kW), řízení teplovzdušných agregátů ROBUR a infrazářičů (MANDÍK a KASPO).

 
Monitorování provozu generátorů na duální palivo - ComAp a.s.

Systém pro monitorování provozu 32 generátorů na duální palivo v Ghaně (Afrika). Z každého generátoru periodicky vyčítá 15 provozních veličin, které následně zpracovává a vyhodnocuje. Komunikace mezi dispečerským PC a generátory je realizována standardním protokolemModbus.

 
 

Teplo

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (Slovensko)

Systém riadenia, pretlaku, vlhkosti a výmeny vzduchu v laboratóriách, operačných sálach a priestoroch pre chov zvierat. Riadenie centrálnej prípravy chladu, monitorovanie technológie DEMI vody, integrácia VRF systému Panasonic cez protokol BACnet IP.

 
Centrální dispečink a řízení výměníkových stanic - Dopravní podnik města Brna, a.s.

Centrální energetický dispečink v DPMB a.s. monitoruje a řídí tepelná hospodářství Dopravního podniku města Brna na několika lokalitách. Přes podnikovou síť LAN jsou na centrální dispečink napojeny lokální dispečinky. Řídící systém je tvořen 11 PLC SAUTER a 28 PLC TECO.

 
Dohledový systém provozu tepelných čerpadel - TC MACH

Dohledový systém tepelných čerpadel trvale monitoruje a vyhodnocuje provoz tepelných čerpadel. Veškeré uživatelské a operátorské přístupy jsou řešeny přes Web. V případě poruchy tepelného čerpadla dispečink automaticky vyhledá ve své databázi nejvhodnějšího technika pro řešení problému a informuje jej pomocí emailu a SMS o potížích daného čerpadla. Servisní technik se může připojit k systému a zkontrolovat chod tepelného čerpadla přes Web rozhraní systému z libovolného PC, které má přístup do internetu. Vícejazyčný systém umožňuje webový přístup k provozním datům zařízení také koncovým uživatelům.

 
Řízení zkušební tratě průtokoměrů - Pražská teplárenská a.s.

Ovládací aplikace zkušební tratě průtokoměrů. Ovládání technologie,správa katalogů měřidel v SQL databázi, výpočty naměřených hodnot, archivace dat na SQL, zpracování protokolů k měření. Komunikace se zařízeními na sériové lince.

 
Systém vzdáleného odečtu teplot a monitorování tepelných uzlů se vzdáleným řízením - Apator Telemetria (Polsko)

Aplikace provádí periodické odečty teplot a vodoměrů z 550 tepelných uzlů. Komunikace se zařízeními probíhá rádiovou cestou s použitím inovativního telemetrického systému firmy WMC. PROMOTIC jako součást systému sbírá a archivuje data o aktuálním stavu jednotlivých uzlů (teploty, tlaky, informace z měřičů tepla takových výrobců, jako je například Aquatherm, Kamstrup, Siemens, Apator a z vodoměrů) do databáze MySQL a umožňuje ovládat regulátory (změna pracovního módu automatů, parametů ohřevových křivek, atd.).

 
Inovácia systémov riadenia kotlov na drevnú štiepku stredných výkonov - Technická univerzita v Košiciach

Systém pro online monitorování a optimalizaci spalovacího procesu v kotlích na dřevní štěpku. Optimalizace řídícich algoritmů je řešena jako součást výzkumného projektu Technické univerzity v Košicích.

 
Řízení a monitorování zauhlování - Plzeňská energetika a.s.

Systém řízení 3 zauhlovacích linek pro dopravu uhlí do kotle postavený na PLC Simatic S7. Ovládání a signalizace stavů jednotlivých pasových dopravníků, vyhrnovacích vozíků, shazovacích pluhů, rozdělovacích klapek. Snímání hladin uhlí v zásobnících, statistiky množství materiálu.

 
Řízení a monitorování zauhlování - Teplárna Tábor a.s.

Systém řízení zauhlovací linky pro dopravu uhlí do kotle postavený na PLC GE FANUC. Ovládání a signalizace stavů jednotlivých pasových dopravníků, řetězových podavačů, teleskopických svodek, shazovacích pluhů. Snímání hladin uhlí v zásobnících, statistiky množství materiálu.

 
Monitoring hybridního uhelného parního kotle - Klatovská Teplárna

Systém pro kontinuální monitoring provozu hybridního parního kotle v klatovské teplárně postavený na PLC Schneider Premium.

 
Monitoring chemické úpravny vody - Klatovská Teplárna

Komplexní systém pro monitorování provozu chemické úpravny vody v klatovské teplárně. Komunikace s: 1x PLC Schneider Premium Unity, 2x PLC Modicon TSX Micro, 1x PLC Modicon M340, 1x PLC Twido, Advantech ADAM.

 
Chemická úpravna vody - Železná ruda

Chemická úpravna vody - 2 x filtr CULLIGAN, chemické hospodářství, úprava vody ÚV lampa, řízení vodojemu

 
 

Emise

Měření emisí - DEZA Valašské Meziříčí a.s., spalovna odpadů

Systém provádí monitorování měření emisí spalovny pro celkem 10 veličin (TZL=tuhé znečišťující látky, SO2, CO, NO2, HCl, TOC, O2, teplota, tlak, průtok). Monitoring měření emisí tvoří 1 hlavní pracoviště a klientská pracoviště. Hlavní stanice PC je spojena s datovým koncentrátorem firmy AMiT.

 
Monitoring měření emisí - SPOLANA Neratovice a.s., závod Energetika

Systém měření provádí monitorování emisí 3 energetických kotlů po 7 veličinách (TZL - tuhé znečišťující látky, SO2, CO, NOx, O2, teplota, průtok). Monitoring měření emisí tvoří 4 dispečerská pracoviště (1 hlavní, 3 klientská). Hlavní stanice PC je spojena s HW Dataloggerem 8816, který funguje jako datový koncentrátor.

 
 

Výrobní Informační Systém

Systém odsávání prachu v oddělení výroby granulovaných hnojiv - ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol"

Aplikace PROMOTIC hraje roli řídicího a monitorovacího systému provozu systému extrakce za studena v zařízení na výrobu granulovaných hnojiv.

 
Řízení a sledování betonárny - WROŃSKI Spółka Jawna

Aplikace PROMOTIC působí jako systém dohledu nad procesem výroby betonových směsí. Operátor na základě hotových receptůr, může vyrábět více než 200 druhů betonu. Kromě toho systém umožňuje průběžnou kontrolu zásob surovin a indikuje stav jednotlivých zařízení.

 
Monitorování a vyhodnocování provozu strojů ve výrobním závodě - Danfoss a.s.

Rozsáhlý komplexní výrobně-informační systém pro monitorování a vyhodnocování provozu strojů (výroba termostatů) postavený na 24x PLC typu Hitachi, Sprecher_Schuh, Simatic, Mitsubishi. Architektura klient x server (1x PC Server + 12x PC Client + 15x PmWebClient). Import dat z předdefinovaných tabulek a šablon MS Excel. Archivace dat do centrální databáze MSSQL Server, dokladování historie výroby.

 
Monitorování a archivace výrobních dat - Biocel Paskov a.s.

Systém monitoruje provoz balicí linky pro výrobu buničiny. Identifikuje pohyb a stav všech balíků na balicí lince v reálném čase, přiřazuje ke každému balíku jeho váhu, zajišťuje správný potisk balíků výrobními údaji a zajišťuje přesnou evidenci počtu vyrobených a expedovaných balíků. Systém archivuje všechna důležitá data systému na databázovém serveru Oracle a předává data o vyrobených produktech a jejich kvalitě do podnikového IS SAP. Veškeré uživatelské a operátorské přístupy jsou řešeny přes Web rozhraní.

 
Monitorování minerálních pramenů (4xSlovensko) - MINERAL-AQUASERVIS s.r.o.

Monitorování minerálních pramenů na čtyřech lokalitách na Slovensku. Pro sběr dat se na velíně využívají inteligentní moduly ICP (Advantech ADAM). Celý systém sběru dat je postavený Web rozhraní PROMOTIC SCADA software. Díky tomu má k naměřeným hodnotám v reálném čase přímý přístup také slovenské Ministerstvo zdravotnictví.

 
Monitorování a vyhodnocování výroby - Semperflex Optimit a.s., Odry

Hlavní funkcí systému je monitorování a vyhodnocování provozních veličin (vytíženosti a stavů strojů na výrobu hadic, informací z výroby, sledování činností obsluh, atd.) a technologických veličin na určených strojích (teplota, délka, průměry hadic, rychlosti a další). Systém tvoří 1 hlavní dispečerské pracoviště (server), 5 klientských stanic PC, 54 průmyslových terminálových stanic ART4000 (firmy AMiT), 7 datových koncentrátorů AMiNi (firmy AMiT) a průmyslová PC.

 
Řízení a monitorování zpracování sladu - Sladovna Trnava

Procesy zpracování ječmene se monitorují a řídí z dispečerského pracoviště pomocí systému PROMOTIC. Na počítači, kde tato vizualizace běží, je nainstalován OPC server, který komunikuje s řídícími systémy, sbírá z nich data a konfiguruje se dle potřeby.

 
 

Monitorovací Informační Systém

Monitorování a regulace vytápění pokojů hotelu ABITO

Vyčítání dat z řídicích jednotek iNELS, jejich zpracování, monitorování a editaci parametrů vytápění. Napojení na hotelový systém HORES a podle obsazenosti nebo rezervace pokojů optimalizování vytápění v reálném čase.

 
MDPA důl draslíku v Alsasku, důlní jáma Else, Francie

Systém vizualizace a archivace důlních výtahů. Systém zobrazuje pohybové signály (umístění, rychlosti, zrychlení) zařízení (klecí) v šachtě a elektrické hodnoty (proudy, napětí). Systém navíc zobrazuje činnost brzd (včetně brzdových agregátů) a řídicí jednotky (obvod střídače nebo měnič pohánějící motor(y)). Systém umožňuje v reálném čase měnit jazyky polština, francouzština (jazyky operátorské obsluhy a klienta) a z pochopitelných důvodů mezinárodních projektů - angličtina – veškeré popisky jsou zobrazovány ve vybraném jazyce.

 
Měření a vyhodnocování odběru energií budov v areálu Gemini B Praha - ENBRA a.s

Softwarový systém PROMOTIC METERING provádí automatické odečty a zpracování údajů z měřičů energií v komplexu budovy GeminiB v Praze. Rozsah měření: 64 elektroměrů typu KWZ Moeller, 91 kalorimetrů tepla, 38 vodoměrů, 1 hlavní kalorimetr chladu. Systém byl vytvořen jako konfigurovatelná aplikace - adresy měřičů a další potřebné parametry systém načítá z konfiguračního souboru. Součástí systému je také Web server, který umožní vizualizaci vybraných dat na vizualizačních Web klientech.

 
Vizualizace železničního systému REZA (4xHUN) - MAV

Signalizace a ovládání elektrického ohřevu výhybek ve 4 železničních stanicích (MAV - Maďarsko) Mezötur, Gyoma, Nagylapos a Zuglo. Obsluha zjistí v jakém stavu jsou jednotlivé výhybky ve stanici (topí/ netopí, případně porucha topnic) a dle svého uvážení může sepnout topení jednotlivých výhybek ručně, popřípadě upravit nastavení automatického vytápění.

 
Vizualizační systém CODIS pro dálkovou diagnostiku technologických systémů české železniční sítě - Správa Železniční Dopravní Cesty

Systém CODIS pro dálkovou diagnostiku technologických systémů české železniční sítě provozovaný Správou Železniční Dopravní Cesty je velice rozsáhlý, komplexní, distrubuovaný monitorovací systém tvořený čtyřmi dvojicemi redundantních integračních serverů (2x Brno, 2x Přerov, 2x Ostrava, Praha). Na tyto integrační servery je připojeno přes 100 železničních stanic (integračních koncentrátorů). Dohledovou část tvoří přes 40 klientských stanic. Rozsah aplikace je více než 450 000 datových bodů.

 
Dohledový systém A-RCMS - Armáda ČR

Dohledové pracoviště A-RCMS je provozováno Armádou České republiky. Je koncipováno jako systém pro monitorování komunikační infrastruktury. Je určeno jako podpora administrátorům při monitorování a řízení svěřených IT systémů.

 
Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 - letiště Magnitogorsk (Rusko) a Bautzen (Německo)

Komplexní ovládací a monitorovací systém zařízení letišť ID-6.2 byl nasazen na letištích Magnitogorsk (Rusko) a Bautzen (Německo) a může být dále nasazen na všech typech letišť od nejmenších po největší, od I. do III. kategorie i na heliportech. Může sloužit jako komplexní systém, který poskytuje jednotné uživatelské rozhraní stávajícím systémům, nebo může sloužit jako řídící a monitorovací systém pro jednotlivé systémy (světelných signalizačních a zabezpečovacích zařízení vzletových, přistávacích a pojezdových drah, radionavigačních zařízení, radiokomunikačních zařízení, energetických zařízení, meteorologických zařízení, požární a zabezpečovací signalizace, komunikační a datové infrastruktury, atd.).

 
Řídící a monitorovací systém na heliportu LZZS v Líních

Sledování stavu zdroje konstantního proudu, který napájí světelná zabezpečovací zařízení. Monitorování chodu radiostanice včetně načítání provozních hodin. Monitorování lokální komunikační infrastruktury. Systém umožňuje dohled nad lokálním zařízením z dohledového centra v Praze. Aplikace je spuštěna jako služba operačního systému Windows. Přístup k obrazovkám je prostřednictvím webového klienta nezávisle na klientském operačním systému.

 
Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 - letiště Kutaisi - Gruzie

Řídící a monitorovací systém letiště slouží k ovládání a monitorování světelných zabezpečovacích zařízení na přistávací/vzletové dráze letiště. Řídící letového provozu zadá přistání/vzlet a systém automaticky na základě meteorologické dohlednosti a směru automatický rozsvítí světla na požadovanou svítivost. Na letišti jsou dvě ovládací pracoviště, je umožněno předávání ovládání mezi těmito pracovišti a to takovým způsobem, že v daném okamžiku může být ovládání pouze z jednoho místa. Systém také provádí svou diagnostiku - jsou trvale monitorovány komunikační trasy. Veškeré zásahy do systému a poruchové stavy jsou archivovány.

 
Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 - letiště Batumi - Gruzie

Řídící a monitorovací systém letiště slouží k ovládání a monitorování světelných zabezpečovacích zařízení na přistávací/vzletové dráze letiště. Řídící letového provozu zadá přistání/vzlet a systém automaticky na základě meteorologické dohlednosti a směru automatický rozsvítí světla na požadovanou svítivost. Na letišti jsou dvě ovládací pracoviště, je umožněno předávání ovládání mezi těmito pracovišti a to takovým způsobem, že v daném okamžiku může být ovládání pouze z jednoho místa. Systém také provádí svou diagnostiku - jsou trvale monitorovány komunikační trasy. Veškeré zásahy do systému a poruchové stavy jsou archivovány.

 
Centrální řídicí systém dopravy v Považské Bystrici - ACP AuCOMP s.r.o.

Pomocí CRS PROMOTIC a aplikací prvků inteligentních detekčních systémů se v Považské Bystrici na silnici I/61 výrazně zlepšila plynulost a bezpečnost dopravy a současně propustnost kritické křižovatky. Systém vyhodnocuje hustotu dopravy z jednotlivých směrů pomocí kamer a v případě problému (tvorba zácpy) řídicí systém řeší danou situaci změnou časového plánu řadiče CSS (cestná svetelná signalizácia), tím dokáže upřednostňovať problematický směr nebo dopravu pomocí proměnlivých dopravních značek přesměrovat na objížďkové trasy.

 
Vizualizace kalového hospodářství bioplynové stanice Rakovník - KK-Technology a.s.

Systém provádí kontinuální monitoring bioplynové stanice se zaměřením na kalové hospodářství, kotelnu a strojovnu plynojemu. Aplikace komunikuje s 2x PLC SAIA PCD2 prostřednictvím OPC serveru Merz.

 
Obecní čistírna odpadních vod - Rybytví

čistírna odpadních vod -

I. etapa – reaktory, strojovna kalového hospodářství, homogenizační jímky, strojovna KGJ
II. etapa – separace odpadu (příjmová vana, separátor), hygienizace odpadu (2x pasterizační nádrž)

 
Městská čistírna odpadních vod - Benešov

Hrubé předčištění, aktivační linka, kalové hospodářství, plynové hospodářství, kotelna, KGJ

 
Obecní čistírna odpadních vod - Velký Luh

čistírna odpadních vod - hrubé předčištění, aktivační linka, kalojem

 
Dispečink udolí pod Ostrým

Dispečink pro 11 čistících stanic
Přenosy na dispečink pomocí vlastní VPN sítě
ČS s ŘS Zelio+ethernet
Modemy INSYS
Na dispečinku router INSYS (VPN server)

 
 

Sklady

Systém řízení automatizovaného skladového zakladače - Olpran Olomouc

Ve firmě Olpran Olomouc je provozován systém skladového zakladače, který provádí zaskladňování nebo vyskladňování zboží, manipulaci s pojízdným regálovým zakladačem a evidenci veškeré uložené zboží ve skladu. Systém dává povely k provádění veškerých skladových operací, řídí posun mobilního skladového zakladače, eviduje všechny provedené skladové operace, snímá a vyhodnocuje čárový kód uskladňovaného zboží a provádí další nezbytné operace.

 
 

PmFree

Test čárových kodů - CTS Czech Republic, s.r.o.

Aplikace je provozována jako freeware (bez nutnosti zakoupení licence). Aplikace provádí čtení čárového kódu pomocí ruční čtečky přes sériový port RS232 (COM1). Výsledek čtení vyhodnotí zda přečtený čárový kód je shodný s testovaným kódem a provede archivaci každého přečteného kódu a jméno operátora, která testování provedl.

 
Systém pro sledování síly (tenze) na výrobní lince - CTS Czech Republic, s.r.o.

Aplikace je provozována jako freeware (bez nutnosti zakoupení licence). Aplikace provádí sledování síly (tenze) na výrobní lince tenzometrem KISTLER přes převodník Papouch AD4ETH.

 
Monitorování provozu mořského akvária

Monitorovací systém pro sledování domácího mořského akvária je založen na Netbooku na kterém je nainstalována aplikace PROMOTIC v licenci PmFree (Freeware). Tato stanice slouží jako přístupový bod pro sledování stavu akvária z Web prohlížeče, mobilního zařízení nebo přímo z prostředí OS Windows. Program komunikuje s PLC (ABB AC500eCO), které řídí samotné akvárium prostřednictvím protokolu Modbus přes lokální LAN síť.

 
Sběr a archivace dat z ultrazvukových hladinoměrů Dinel ULM-53 - Dinel, s.r.o.

Aplikace Basic SCADA Level je koncipována jako jednoduchý SCADA systém pro sběr a archivaci dat z ultrazvukových hladinoměrů Dinel ULM-53L s možností jejich dálkové parametrizace. Komunikace s hladinoměry probíhá přes sériovou linku RS-485 pomocí převodníku USB/RS485 typ Dinel URC-485. Komunikační protokol je Modbus RTU.

 
 

Školní projekty

Monitorovací a riadiaci systém experimentálneho splyňovacieho zariadenia - Technická univerzita v Košiciach

Aplikace pro monitorování a řízení procesu splyňování uhlí byla vytvořena v rámci výzkumného projektu na Technické univerzitě v Košicích. Aplikace sleduje procesní veličiny jako jsou tlaky a průtoky okysličovadel, teploty uhlí, koncentrace plynů, atd. Z monitorovacího systému může operátor ovládat a nastavovat stabilizační a optimalizační regulátory.

 
Systém hlasové ovládání osvětlení - VŠB Technická Univerzita Ostrava

Na Fakultě Elektrotechniky a Informatiky VŠB TU Ostrava v předmětu Systémová technika budov byla vytvořena laboratorní úloha pro hlasové ovládání provozně technických funkcí v budově (včetně hlasového ovládání osvětlení) pomocí sběrnicového systému NIKOBUS. Systém obsahuje dva subsystémy: 1. Vizualizace ovládání provozně technických funkcí pomocí software PROMOTIC, 2. Hlasové ovládání provozně technických funkcí pomocí software MyVoice.

 
 
Navigace:
 
 
- PROMOTIC - Reference aplikací
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice