Promotic

Čistírna odpadních vod v Przybranowě - TOLL – Łukasz Kaczmarski

Technické prostředky: PC server
Řídicí stanice: 23x device Jazz, 23x MT - 202
Realizace: Robert Zabrocki https://zabrotzki.com/
Datum uvedení do provozu: 7/2021


Vytvoření aplikace pro řízení jednotlivých čerpacích stanic kanalizační sítě. Vytvoření aplikace, která umožní telemetrickému modulu stahovat data z řídicí jednotky a odesílat je na dispečerskou stanici monitorovacího systému. Vytvoření dispečerské stanice monitorovacího systému. Systém by měl být k dispozici jako klasická aplikace i jako webová služba.

Pro řízení čerpací stanice odpadních vod byl vybrán PLC Unitronics Jazz. Má dostatečný počet vstupů a výstupů, malý ovládací panel a je vybaven portem RS485 pro komunikaci s telemetrickým modemem. Vizualizace na panelu HMI umožňuje zobrazení a úpravu nejdůležitějších parametrů čerpacího procesu. Kromě toho poskytuje podporu pro systém alarmů.

K provádění telekomunikačních úkolů byl vybrán telemetrický modem od společnosti InVentia. Z řídicí jednotky čerpací stanice jsou data sbírána prostřednictvím sběrnice RS485 protokolem Modbus RTU. Importované informace jsou vhodným způsobem seřazeny a odeslány do dispečerské stanice událostním způsobem. Přenos probíhá tak, aby se optimalizovalo množství přenášených dat.

Pro vizualizaci procesu úpravy byl použit SCADA systém PROMOTIC od české společnosti MICROSYS. Umožňuje vytvářet klasické systémy, které běží na počítači v kanceláři operátora. Umožňuje také vytvářet aplikace v podobě webových služeb, které poskytují informace prostřednictvím webových prohlížečů. V případě této úlohy byl vytvořen smíšený systém, který kombinuje klasickou aplikaci s webovou službou.

Systém trendů se skládá z grafu, do kterého lze zadávat historické hodnoty různých parametrů. Graf, na kterém jsou data prezentována, umožňuje měnit čas prezentovaný na ose X podle potřeb uživatele.

Systém reportů je navržen tak, aby poskytoval denní, měsíční a roční přehledy měření, jako: průtok, energie, provozní doba, počet spuštění, ...
Navigace:
 
 
- Čistírna odpadních vod v Przybranowě - TOLL – Łukasz Kaczmarski
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.