Promotic

MDPA důl draslíku v Alsasku, důlní jáma Else, Francie

Technické prostředky: PC + OPC server
Řídicí stanice: 2x PLC Allen-Bradley 1769-L35E, ADAM 6052
Realizace: OPA-ROW Sp. z o.o. s.mutwil@opa-row.pl https://opa-row.pl
Datum uvedení do provozu: 2018


Systém vizualizace a archivace důlních výtahů. Systém zobrazuje pohybové signály (umístění, rychlosti, zrychlení) zařízení (klecí) v šachtě a elektrické hodnoty (proudy, napětí). Systém navíc zobrazuje činnost brzd (včetně brzdových agregátů) a řídicí jednotky (obvod střídače nebo měnič pohánějící motor(y)). Systém umožňuje v reálném čase měnit jazyky polština, francouzština (jazyky operátorské obsluhy a klienta) a z pochopitelných důvodů mezinárodních projektů - angličtina – veškeré popisky jsou zobrazovány ve vybraném jazyce.Kromě toho systém umožňuje identifikovat poruchy řídicí jednotky a graficky ji zobrazit. Alarmní systém je víceúrovňový. V systému je implementován algoritmus "identifikace prvního zjištění", který je ilustrován blikáním. Každé chybové hlášení je popsáno symbolem a zároveň krátkým a dlouhým popiskem.

Po přihlášení (existují dvě úrovně přihlašování) uživatele má přístup k mnoha servisním obrazovkám, které umožňují jak parametrizaci zařízení, tak ruční vypnutí jednotlivého bezpečnostního okruhu pod pečlivým dohledem vybrané osoby.

SCADA spolupracuje s autorským software firmy OPA-ROW Sp. o.o., který zaznamenává historii události jednotlivých signálů (více než 1000) s rychlostí ne větší než 100 ms a zároveň zapisuje vybrané akustické signály (pomocí algoritmu FFT rozpoznávaní zvuku) a tím kontroluje práci obsluhy. Z důvodu snížení zatížení komunikace na síti mezi PLC a několika klienty (SCADA, koncentrátor, atd.) byl použit ovladač OPC, který spolupracuje se servery OPC, a který pracuje v režimu CACHE. Otevřenost programu PROMOTIC SCADA (import / export souborů XML) umožňuje snadnou integraci vizualizace s externím software - v tomto případě se používá společnou databázi registrovaných a vizualizovaných signálů.

Společnost OPA-ROW Sp. o.o. (divize Zespół Maszyn Wyciągowych) se zabývá výstavbou a řízením zdvihacích těžních strojů používaných v hornictví. Má již několik desítek realizací provedených pomocí softwaru PROMOTIC. Podobné realizace jsou nasazeny na dolech: Staszic (PGG SA), Chwałowice (PGG SA), Pniówek (JSW SA), Polkowice (KGHM SA), Bogdanka (Lubelski Węgiel Bogdanka SA).Navigace:
 
 
- Systém vizualizace a archivace důlních výtahů
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.