Update cookies preferences
Promotic

Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 - letiště Kutaisi

 
Řídicí a monitorovací systém letiště slouží k ovládání a monitorování světelných zabezpečovacích zařízení na přistávací/vzletové dráze letiště. Řídící letového provozu zadá přistání/vzlet a systém automaticky na základě meteorologické dohlednosti a směru automatický rozsvítí světla na požadovanou svítivost. Na letišti jsou dvě ovládací pracoviště, je umožněno předávání ovládání mezi těmito pracovišti a to takovým způsobem, že v daném okamžiku může být ovládání pouze z jednoho místa. Systém také provádí svou diagnostiku - jsou trvale monitorovány komunikační trasy. Veškeré zásahy do systému a poruchové stavy jsou archivovány.

Řídicí systém letiště má architekturu klient x server. Řídicí server (minipočítač ZOTAC) je umístěn v řídicím rozvaděči na trafostanici. Aplikace je spuštěna jako služba OS Windows 10 Professional. Přístup k datům z klientských stanic je prostřednictvím Web prohlížeče. Jako klientské počítače jsou zvoleny 23" all-in-one počítače s dotykovým displejem. Systém je vybaven nápovědou.

Letiště Kutaisi
Technické prostředky: PC, OS Windows 7, 1x server, 1x client, 2x Web klient
Řídicí stanice: 14 x ICPDAS
Název firmy: Letiště Kutaisi
Stručný popis aplikace: Komplexní ovládací a monitorovací systém letiště ID-6.2 lze použít na letištích všech velikostí a kategorií a také na heliportech. Slouží pro monitorování a ovládání leteckých pozemních zařízení (světelná zabezpečovací zařízení, radionavigační a radiokomunikační zařízení, energetika, atd.).
Datum uvedení do provozu: 2017
Realizace RSI SOFT, spol. s r.o., http://www.rsi-soft.cz
Navigace:
 
 
- Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 - letiště Kutaisi - Gruzie
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.