Promotic

Vizualizace a trendování pasové váhy paliva - Žatecká teplárenská, a.s. (Česko)

Technické prostředky: technologický server
Řídicí stanice: Unitronic, AMiT Amini4DW2
Realizace: Miroslav Legutko, Chomutovská 1358, 438 01 Žatec, http://www.legutko.cz/
Datum uvedení do provozu: 2020


Funkce systému: Aplikace PROMOTIC komunikuje s řídicím systémem Unitronic pasové váhy paliva protokolem Modbus TCP/IP data o množství a výkonu. Z řídicího systému AMiT protokolem DB-Net/IP získává informace o stavu technologie dodávky paliva a kam je do kotlů K1, K2 a K3 palivo doplňováno. Data jsou ukládána do databáze za jednotlivý úkon, za každý den a měsíčně. Pro přehled o přísunu paliva je přenášen i obraz z prostoru instalace váhy.

Pasová váha, Stavy technologie zauhlování

Navigace:
 
 
- Doplnění centrálního SCADA systému o vizualizaci a trendování pasové váhy paliva. - Žatecká teplárenská, a.s.
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.