Update cookies preferences
Promotic

Měření a vyhodnocování odběru energií budov v areálu Gemini B Praha - ENBRA a.s

Technické prostředky 1x PC Sever + 1x PmWebClient
Řídicí stanice 194x měřiče tepla, vody, elekřiny
Realizace MICROSYS, spol. s r.o., ENBRA a.s
Datum uvedení do provozu 2015


Softwarový systém PROMOTIC METERING provádí automatické odečty a zpracování údajů z měřičů energií v komplexu budovy GeminiB v Praze. Rozsah měření:
- 64 elektroměrů typu KWZ Moeller
- 91 kalorimetrů tepla
- 38 vodoměrů
- 1 hlavní kalorimetr chladu


Měřiče jsou rozmístěny celkem v 11 podlažích budovy Gemini B. Vizualizace umožňuje přehledné zobrazení topologie všech měřičů po patrech.

Měření odběrů energií

Data z kalorimetrů, vodoměrů a elektroměrů jsou vyčítána protokolem M-BUS. Z každého měřiče jsou vyčítány údaje:
celková energie nebo množství (absolutní stav čítače)
typ měřiče
aktuální výkon, průtok


Systém PROMOTIC METERING byl vytvořen jako konfigurovatelná aplikace - adresy měřičů a další potřebné parametry systém načítá z konfiguračního souboru.

Vyhodnocování odběrů energií

Systém provádí archivaci naměřených dat v databázi a následné vyhodnocování odběrů energií za určený časový rozsah (den, měsíc, rok, volitelný interval).
Na konci měsíce systém generuje soubory s měsíčními odběry energií pro jednotlivé odběratele: nájemníci, firmy a další provozní jednotky.
Výstupní data systém archivuje do souboru ve formátu CSV pro další zpracování.

Vizualizace

Systém umožňuje přehledné monitorování aktuálních stavů všech měřičů, prohlížení historie odběrů, export dat do souborů CSV, atd. Oprávnění pracovníci mohou také nastavovat parametry měřičů a jiných parametrů systému.

Hlavní obrazovky systému:
Přehledová obrazovka - grafické zobrazení vybraných hodnot měřičů umístěných v budově po patrech
Tabulkové zobrazení aktuálních dat z vybraného měřiče
- Typ měřiče, Výrobní číslo nebo identifikační číslo
- Čas poslední úspěšné komunikace, komunikace OK, porucha, odpojeno
- Data vyčtená z měřiče při poslední úspěšné komunikaci
Grafické prohlížení časového průběhu naměřených veličin (trendy)
Systém alarmů - sledování a indikace poruch komunikace s měřiči


Vizualizační Web klienti:
Součástí dodávky systému je také Web server, který umožňuje vizualizaci vybraných dat na dalších stanicích PC - vizualizačních Web klientech. Web klienti umožní prohlížení údajů o aktuální spotřebě a měsíčních spotřebách těch měřičů, ke kterým jim správce aplikace (administrátor) nastavil přístupová práva.

Možnosti rozšíření systému:

Systém je řešen modulárně a může být v budoucnu rozšířen o:
další měřené energetické veličiny
další vizualizační Web klienty
monitorování jiných technologií (např. VZT jednotek)
napojení na podnikové informační systémy za účelem automatického exportu dat pro fakturační výpočty
Navigace:
 
 
- Monitorování odběrů energií areálu Gemini B Praha
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.