Promotic

Pomiar oraz bilans zużycia energii budynków w kompleksie Gemini B w Pradze - ENBRA a.s

Środki techniczne 1x PC Sever + 1x PmWebClient
Stacje sterujące 194x mierniki ciepła, wody, energii elektrycznej
Wykonanie MICROSYS, spol. s r.o., ENBRA a.s
Data oddania do eksploatacji 2015


Aplikacyjne rozwiązanie PROMOTIC METERING wykonuje automatyczne odczyty oraz opracowanie danych z mierników energii w kompleksie budynków GeminiB w Pradze. Zakres pomiarów:
- 64 liczników en. elektrycznej typu KWZ Moeller
- 91 kalorymetrów ciepła
- 38 wodomierzy
- 1 główny kalorymetr chłodu


Mierniki są rozmieszczone na 11 piętrach budynku Gemini B. Wizualizacja umożliwia przejrzyste wyświetlenie topologii wszystkich mierników na danym piętrze.

Pomiar zużyć energii

Dane z kalorymetrów, wdomierzy oraz liczników en.elektrycznej są odczytywane poprzez protokół M-BUS. Z każdego licznika są odczytywane następujące dane:
całkowite zużycie energii lub ilość (absolutna wartość licznika)
typ miernika
bieżąca moc, przepływ


System PROMOTIC METERING został stworzony jako konfigurowalna aplikacja - adresy mierników oraz dalsze potrzebne parametry system odczytuje z pliku konfiguracyjnego.

Bilans zużyć energii

System wykonuje archiwizację opomiarowanych danych w bazie danych oraz następne bilansowanie zyżyć energii za określony zakres czasu (dzień, miesiąc, rok, własny interwał)
Na końcu miesiąca system generuje pliki z miesięcznymi zużyciami energii dla poszczególnych odbiorców: najemcy, firmy oraz inne jednostki.
Dane wyjściowe system archiwizuje do pliku w formacie CSV w celu dalszego opracowania.

Wizualizacja

System umożliwia przejrzyste monitorowanie stanów bieżących wsszystkich mierników, przeglądanie historycznych zużyć, eksport danych do plików CSV, itd. Pracownicy z właściwymi uprawnieniami mogą również ustawiać parametry mierników oraz inne parametry systemu.

Główne ekrany systemu:
Ekran synoptyczny - graficzne wyświetlenie wybranych wartości mierników umieszczonych w budynku na pojedyńczych piętrach
Tabelkowe wyświetlenie danych bieżących z wybranego miernika
- Typ miernika, numer seryjny lub identyfikator
- Czas ostatniej poprawnej komunikacji, komunikacja OK, błąd, odłączone
- Dane odczytane z miernika podczas ostatniej poprawnej komunikacji
Graficzne przeglądanie przebiegu czasu opomiarowanych danych (trendy)
System alarmów - nadzór oraz indykacja błędach komunikacji z miernikami


Web klienci do celów wizualizacji
Częścią składową dostawy jest również Web serwer, który umożliwia wizualizację wybranych danych na następnych stanowiskach PC - Web klientach. Web klienci umożliwiają przeglądanie informacji o bieżącym zużyciu oraz miesięcznych zużyciach tych mierników, dla których administrator aplikacji udzielił im prawa dostępu.

Możliwości rozszerzenia systemu:

System został stworzony modułowo oraz można go w dowolnej chwili rozszerzyć o:
następne mierzone dane energetyczne
kolejnych wizualizacyjnych Web klientów
monitorowanie innych technologii (np. central wentylacyjnych)
połączenie z zakładowym systemem informacyjnym w celu automatycznego eksportu danych do celów fakturacji
Nawigacja:
 
 
- Monitorowanie zużyć energii budynków w kompleksie Gemini B w Pradze
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.