Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Wizualizacja kolejowego systemu REZA (4xHUN) - MAV

Aplikacja do wyświetlenia stanów roboczych oraz awarii systemu REZA (moduł EOV)

Środki techniczne: PC, SO Windows XP
Stacje sterujące: REZA (modul EOV)
Data oddania do eksploatacji: 2009
Nazwa firmy dostarczającej aplikację: OHL ŽS a.s. http://www.ohlzs.cz
 
Sygnalizacja oraz sterowanie elektrycznym ogrzewaniem przekładni na stacjach kolejowych (MAV) Mezötur, Gyoma, Nagylapos Zuglo. Obsługa stwierdza w jakim stanie znajdują się przekładnie na stacjach (ogrzewa/ nie ogrzewa, ew. awaria grzejnic) oraz sam może zadecydować o włączeniu pojedyńczych przekładni ręcznie, ew. zmienić ustawienie automatycznego ogrzewania. Częścią składową aplikacji jest również zdalny odczyt elektromierzy. Wizualizacja jest wykonana w języku węgierskim z możliwością przełączenia do czeskiego dla potrzeb serwisu.
Lokalizacje wdrożenia:
- Budapest Zuglo
- Mezötur
- Nagylapos
- Gyoma
 
 
 
 
Navigacja:
 
 
- Wizualizacja kolejowego systemu REZA (4xHUN) - MAV
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice