Promotic

Test kodów kreskowych - CTS Czech Republic, spol. s r.o.

Niniejsza aplikacja została wytworzona i jest eksploatowana jako PmFree - Bezpłatne środowisko deweloperskie i runtime licencja systemu PROMOTIC.
 
Aplikacja wykonuje odczyt kodu kreskowego przy pomocy ręcznego scanera podłączonego po łączu szeregowym RS232 (COM1). Wynik zostanie zweryfikowany, czy odczytany kod jest zgodny z kodem testowym. Wykona archiwizację każdego odczytanego kodu oraz imię operatora, który test wykonał. Na jednym głównym ekranie znajdują się informacje o testowanym produkcie, ile sztuk zostało przetestowane w przeciągu zmiany, ile było OK/NOK oraz równocześnie pilnuje ilość sztuk w jednym pojemniku. Pełna zawartość pojemnika jest wyświetlona graficznie (zostanie otwarte Info okno) oraz sygnalizacją dźwiękową.
 
Dostawca: CTS http://www.ctscorp.com

Nawigacja:
 
 
- Test kodów kreskowych - CTS Czech Republic, spol. s r.o.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.