Promotic

Oczyszczalnia ścieków w Bargłowie Kościelnym - Ecol – Unicon Sp. z o. o.

Środki techniczne: PC server
Stacje sterujące: Simatic S7-1200
Wykonanie: Robert Zabrocki, https://zabrotzki.com
Data oddania do eksploatacji: 8/2018


Wytworzenie aplikacji realizujące proces oczyszczania udostępniające dane do wizualizacji za pośrednictwem PROFINET. Wytworzenie stacji operatorskiej opartej o wybrany pakiet SCADA. System powinien być połączeniem klasycznej aplikacji dostępnej na komputerze w dyspozytorni na oczyszczalni i serwisu internetowego udostępniającego dane za pośrednictwem stron Webowych. Do realizacji zadania kontrolowania procesu oczyszczania wytypowany został sterownik S7 – 1200 firmy Siemens. Podłączony do niego został panel operatorski KN400. Wykonana wizualizacja umożliwia podgląd tego co dzieje się na oczyszczalni, zmianę parametrów wpływających na proces oczyszczania oraz sygnalizację alarmów.

Do wykonania wizualizacji procesu oczyszczania zastosowany został SCADA system PROMOTIC czeskiej firmy MICROSYS. Umożliwia on tworzenie systemów klasycznych uruchamianych na komputerze w biurze operatora. Umożliwia on również tworzenie aplikacji w formie serwisów internetowych udostępniających informacje za pośrednictwem przeglądarek WWW. W przypadku tego zadania wykonany został system mieszany łączący aplikację klasyczną z serwisem internetowym.

System trendów składa się z dwóch wykresów umożliwiających wygenerowanie większej liczby przebiegów w tym samym czasie. Każdy przebieg rysowany jest w innym, domyślnym kolorze, który następnie można zmienić wedle upodobania. Wykresy, na których przedstawiane są dane umożliwiają zmianę czasu prezentowanego na osiach X w zależności od potrzeb użytkownika.

System raportów ma za zadanie przedstawienie na zestawieniach dziennych, miesięcznych i rocznych takich liczników jak: przepływu, energii, czasu pracy oraz ilości załączeń.
Nawigacja:
 
 
- Oczyszczalnia ścieków w Bargłowie Kościelnym - Ecol – Unicon Sp. z o. o.
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.