Promotic

Komunikacja ze sterownikami PLC SIMATIC od firmy Siemens

Poniższy rozdział informuje o możliwościach komunikacji systemu PROMOTIC ze sterownikami PLC SIMATIC. Możliwości komunikacji ze sterownikami PLC SIMATIC są stosunkowo szerokie - można komunikować się przy pomocy różnych prokokołów komunikacyjnych poprzez różnego rodzaju interfejsy komunikacyjne. Wybór odpowiedniego połączenia komunikacyjnego jest kwetsią jak techniczną (wymagana szybkość połączenia, szybkość odpowiedzi na stan technologii, topologia połączenia, itd.), tak ekonomiczną. Dlatego poniższy dokument zwięźle informuje o możliwościach komunikacji.

Typy komunikacji PLC Simatic

Komunikacja Ethernet (protokół S7, PROFINET, IE-Industrial Ethernet):
Do odczytu danych do systemów SCADA poprzez Ethernet jest przeznaczony protokół S7. Protokół PROFINET jest stosowany do komunikacji pomiędzy sterownikami PLC i modułamy We/Wy. Przy pomocy protokołu S7 można komunikować poprzez konektor PROFINET w sterowniku PLC lub w dodatkowych modułach komunikacyjnych.
Ethernet przynosi wiele zalet, jakimi są szybkość, proste położenie linii, większa ilość stacji na jednej linii, standardowość, itd.
Ten typ komunikacji można zastosować dla:
- Sterowniki PLC, które mają bezpośrednio wbudowany konektor PROFINET w module procesorowym (na przykład S7-1200, ET-200S, niektóre typy S7-300 oraz S7-400)
- Sterowniki PLC z dodatkowym modułem Ethernet (na przykład S7-200 + CP243-Ethernet, S7-300 + CP343-Ethernet, S7-400 + CP443-Ethernet)
- Sterowniki PLC z konwerterem NETlink (konwerter Ethernet <-> MPI/PROFIBUS) - patrz Komunikacja za pośrednictwem konwertera NETLink PRO ETH


Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
- PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP - patrz opis niżej
- OPC serwer - patrz opis niżej

Komunikacja PROFIBUS:
PROFIBUS jest interfejsem fizycznym, którego nie można bezpośrednio podłączyć do komputera PC i podłączenie jest zapewniane za pomocą rozszerzającej karty PROFIBUS do PC (lub przy pomocy innego dodatkowego sprzętu).

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
- PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP - patrz opis niżej. Driver można zastosować tylko w połączeniu z konwerterem Netlink (konwerter Ethernet <-> PROFIBUS).
- OPC serwer - patrz opis niżej

Komunikacja MPI:
Interfejs MPI (MPI-S7) jest "derywatem" PROFIBUS-DP. Linia komunikacyjna jest RS485, szybkość transmisji jest domyślnie ustawiona na 187.5kb/sec. Szybkość można obniżyć do 19.2kb/sec i według urządzenia (CPU300, OP, CP6511) także powiększyć do 12Mb/sec.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
- PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP - patrz opis niżej. Driver można zastosować tylko w połączeniu z konwerterem Netlink (konwerter Ethernet <-> MPI).
- OPC serwer - patrz opis niżej
- Komunikacja przy pomocy bibliotek komunikacyjnych PRODAVE lub SoftNET-S7 jest uważana za przestarzałą i nie jest zalecana.

Komunikacja PPI (Simatic S7-200):
Interfejs PPI jest przeznaczony dla sterowników PLC Simatic S7-200. Chodzi o interfejs szeregowy (nie jest więc konieczna specjalna karta sprzętowa).

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
- OPC serwer - patrz opis niżej
- Przy pomocy modułu rozszerzającego CP243 można komunikować się poprzez protokół S7 i do tego celu służy driver komunikacyjny PmS7 - patrz opis niżej.
- Sterowniki PLC Simatic S7-200 CPU226 wspierają również interfejs komunikacyjny MPI oraz PROFIBUS.
- Projektant może do sterownika PLC S7-200 zastosować prosty protokół ASCII i następnie wykorzystać w systemie PROMOTIC PmChar - Driver do komunikacji przy pomocy ASCII/BIN protokołu zdefiniowanego przez użytkownika. Patrz odstęp "Komunikacja poprzez protokół ASCII".

Komunikacja poprzez protokół ASCII:
Do komunikacji ze sterownikami PLC SIMATIC które są wyposażone w szeregowy ASCII interfejs komunikacyjny jest konieczne znać definicję protokołu ASCII po stronie SIMATIC.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
Komunikacja z Simatic S5:
Komunikacja poprzez PG port do programowania na Simatic S5 jest typu punkt-punkt (1PC-1Simatic) po łączu szeregowym komputera. Maks. szybkość transmisji jest 9600 Bd.

Do komunikacji poprzez PG port możliwe było aż do wersji Pm 8.3 zastosować PROMOTIC driver PmS5PG. Od wersji Pm9.0.0 driver ten został usunięty. Patrz również: Usunięto niektóre drivery komunikacyjne.

Do komunikacji z Simatic S5 zalecane zastosować konwerter komunikacyjny S5-LAN. Przejściówka ta skonwertuje komunikację do protokołu RFC 1006 (ISO on TCP).
Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
- PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP - patrz opis niżej
- OPC serwer - patrz opis niżej

Szczegółowy opis konwerteru patrz:
Komunikacja przy pomocy protokołów 3964R, 3964 lub RK512:
Wyżej wymienione protokoły dla łącza szeregowego RS232 wspierają niektóre sterowniki PLC Simatic bezpośrednio do innych jest konieczne zakupienie modułu komunikacyjnego dla tych protokołów.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
Komunikacja przy pomocy protokołów SinecH1/SinecL1/SinecL2:
Te typy protokołów są już znacząco przestarzałe.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:
- OPC serwer - patrz opis niżej

Opis standardowych możliwości komunikacji PROMOTIC ze sterownikami PLC SIMATIC

Komunikacja przy pomocy PROMOTIC drivera PmS7:
PmS7 - Driver do komunikacji poprzez protokół S7-TCP/IP komunikuje ze sterownikami PLC poprzez protokół S7 (Ethernet). Jeżeli strerownik jest wyposażone w łącze PROFINET, wtedy można zastosować driver (na przykład S7-1200, ET-200S, niektóre typy S7-300 oraz S7-400).
Sterowniki PLC bez łącza PROFINET można jednak dostosować tak, żeby uzyskał łącze PROFINET, na przykład.
- do procesora dodać moduły komunikacyjne Ethernet (na przykład S7-200 + CP243-Ethernet, S7-300 + CP343-Ethernet, S7-400 + CP443-Ethernet)
- zastosować konwerter NETlink (konwerter Ethernet <-> MPI/PROFIBUS) - patrz Komunikacja za pośrednictwem konwertera NETLink PRO ETH


Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować:
Komunikacja przy pomocy OPC serwera:
Praktycznie wszystkie typy wyżej wymienionych komunikacji można zrealizować przy pomocy OPC serwera. W aplikacji PROMOTIC jest wtedy stosowany obiekt PmaOpcDaClient - Patrz również Komunikacja poprzez interfejs OPC. Istnieje wielu dostawców OPC serwerów. W skrócie wymienimy niektórych z nich.

- OPC serwer od firmy Siemens:
Ten OPC serwer jest prawdopodobnie dostarczany standardowo razem ze środowiskiem do programowania sterowników, lub można go zakupić w pakiecie programowym SOFTNET, itd. Wspiera prawdopodobnie wszystkie protokoły konieczne do komunikacji ze sterownikami typu Simatic (łącze szeregowe, MPI, PROFIBUS, PROFINET, PPI, SinecH/L, itd.).
Opis niniejszego OPC serwera przekracza zakres niniejszej dokumentacji, więc tylko w skrócie i w punktach przytaczamy informacje dotyczące dwu sposobów konfiguracji pozycji danych:
- Symbole: pozycje danych są zdefiniowane w OPC serwerze przy pomocy nazw symbolicznych i wtedy w systemie PROMOTIC w konfiguratorze "ItemId" jest wprowadzana nazwa odpowiedniego symbolu.
Przykład: "K3.CPU315(1).db20_Analog.aiEesaGJh" ...
- Obiekty: pozycje danych nie są zdefiniowane w OPC serwerze. W systemie PROMOTIC wtedy w konfiguratorze "ItemId" wprowadzany jest adres pozycji odpowiedniej danej w sterowniku PLC.
Przykład: "S7:[S7 connection_1]DB10,INT0,1", "S7:[S7 connection_2]DB4,X0,0,1", S7:[S7 connection_2]DB20,REAL42" ...
- OPC serwer od firmy Softing:
Firma Softing (http://www.softing.com) dostarcza OPC serwer. Dostarcza także konwerter sprzętowy NETlink PRO (Ethernet Gateway for MPI/PROFIBUS).
- OPC serwer Kepserver:
Firma Kepware (http://www.kepware.com) dostarcza uniwersalny OPC serwer, który pokrywa nie tylko sterowniki PLC Simatic lecz również cały szereg innych sterowników PLC.
© MICROSYS, spol. s r.o.