Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaOpcDaClient (OPC klient)

Opis:
Obiekt zapewnia podłączenie aplikacji PROMOTIC (jako OPC klient) do OPC serwera.
 
W obiekcie PmaOpcDaClient można założyć obiekt PmaOpcDaClientGroup, w którym można zdefiniować wymagane dane. W jednym obiekcie PmaOpcDaClient może być więcej obiektów PmaOpcDaClientGroup.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Zastosowanie obiektu PmaOpcDaClient wymaga zakup licencji "PmOPC". Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

 
Obiekt PmaOpcDaClient potrafi podłączyć się do OPC serwera. Opis standardu OPC patrz Komunikacja poprzez interfejs OPC DA.

OPC serwer może być na tym samym lub na innym komputerze co aplikacja PROMOTIC. Jeżeli serwer jest na innym komputerze (patrz konfigurator "Uruchomić na komputerze"), wtedy jest konieczne poprawne ustawienie usługi sieciowej DCOM. Patrz: Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC-DA serwera.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
OPC Definicja parametrów OPC klienta
Powiązane podobiekty:
PmaOpcDaClientGroup(Dane OPC klienta) Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmOpcClient -> PmaOpcDaClient
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice