Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaSequencer (Obróbka sekwencyjna)

Opis:
Patrz: PmaSequencer - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do wykonywania operacji sekwencyjnych, czasowych lub asynchronicznych.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Add Dodanie nowej pozycji do kolejki
GetItemValue Zwraca wartości pierwszego/ostatniego elementu
MaxSize Maksymalna ilość czekających elementów
Release Przedwczesne zwolnienie czekającego elementu
Remove Usunie czekające elementy
Running Rzeczywista ilość aktualnie wykonywanych elementów
Size Rzeczywista ilość czekających elementów
Zdarzenia:
onStep Jest wywołane kiedy pozycja zostanie zwolniona
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta obiektu
Sequencer Ustawienia podstawowych parametrów

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmSequencer -> PmaSequencer
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice