Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaSequencer (Obróbka sekwencyjna)

Opis:
Patrz: PmaSequencer - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do wykonywania operacji sekwencyjnych, czasowych lub asynchronicznych.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
Add Dodanie nowej pozycji do kolejki
GetItemValue Zwraca wartości pierwszego/ostatniego elementu
MaxSize Maksymalna ilość czekających elementów
Release Przedwczesne zwolnienie czekającego elementu
Remove Usunie czekające elementy
Running Rzeczywista ilość aktualnie wykonywanych elementów
Size Rzeczywista ilość czekających elementów
Zdarzenia:
onStep Jest wywołane kiedy pozycja zostanie zwolniona
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta obiektu
Sequencer Ustawienia podstawowych parametrów

Historia:
Pm9.00.12: Usunięty błąd: Korekta błędu sequencera po uruchomieniu w innym wątku.
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmSequencer -> PmaSequencer
Pm8.01.10: Jeżeli obiekt został tak ustawiony, że ma funkcjonować w innym wątku, wtedy w pewnych okolicznościach dochodziło do zamrożenia interfejsu graficznego aplikacji.
Pm8.01.02:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzenie limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji
Pm8.00.13:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzenie limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji
Pm8.00.03: Metoda Add posiada nowy następny parametr Params, który umożliwia określić, czy dodawane polecenie ma zostać realizwane w głównym lub roboczym wątku.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice