Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaCommGroup (Dane komunikacji)

Opis:
Patrz: PmaCommGroup - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt służy do definicji grupy danych, które będą przy pomocy danej komunikacji odczytywane i/lub zapisywane.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt PmaCommGroup można ulokować wyłącznie w obiekcie PmaComm (jeżeli dany protokół wspiera stosowanie obiektu PmaCommGroup) W obiekcie PmaComm może się znajdować kilka obiektów PmaCommGroup.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Właściwości i metody:
AutoSendEnabled Zezwolenie/zakaz automatycznego przesyłu przy zapisie do pozycji
Count Ilość zmiennych w obiekcie
GetCount Zwraca ilość transmisji
GetSpecParam Zwraca niektóre wartości w konfiguratorze "Parametry specjalne"
GetVarExtensions Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych do tego obiektu
Item Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
ItemEx Dostęp do zmiennych typu PmVar tego obiektu
LastErr Wartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej
LastTextErr Tekstowy opis błędu ostatniej transmisji wiadomości
Refresh Odczyt wszystkich wartości grupy danych
SetSpecParam Ustawia niektóre wartości w konfiguratorze "Parametry specjalne"
UpdateEnabled Zezwolenie/zakaz automatycznego odświeżania danych
UpdateRate Minimalna szybkość odświeżania w milisekundach
Zdarzenia:
onDataReceive Jest wywołane po odczytu danych z komunikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Parametry Definicja parametrów grupy danych komunikacyjnych
Dane Definicja danych grupy komunikacyjnej
Powiązane podobiekty:
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtComm Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmaCommGroup

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmCommData -> PmaCommGroup
Pm8.03.28: Usunięty błąd: Wołanie metody Refresh zpowodowało zatrzymanie periodycznej komunikacji tego obiektu.
Pm8.03.00: Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" można ustawić na wybór "A = wołać dla wszystkich zarejestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w innych obiektach PmaData)".

Tak można w zdarzeniu onDataReceive odnotować zmianę dowolnej zmiennej.

Pm8.02.09: Usunięty błąd: Czasami nie działał import/eksport do pliku CSV.
Pm8.02.01: GetSpecParam oraz SetSpecParam nowe metody. W przypadku niektórych driverów umożliwiają odczyt/zmianę domyślnie ustawionego adresu sterownika PLC ("SlaveAddr").
Pm8.01.01: Usunięty błąd: W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" podczas konwersji ze starszych projektów stała d była ustawiana na 0 (powinna się ustawiać na 1) - błąd pojawił się w wersji Pm8.1.0.
Pm8.01.00:
- nowy konfigurator "Priorytetowe odświeżanie danych".
- W konfiguratorze "Przeliczenie wartości" przybyła następna stała (d) w celu prostszej całoliczbowej definicji przeliczania.
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice