Promotic

Import danych z pliku tekstowego CSV - okno konfiguracyjne

Opis:
W tym oknie określają się parametry dla importu listy zmiennych z pliku tekstowego typu CSV.
Zmienne w karcie "Dane" można przepisywać lub nowo dodawać.
Z pliku można odczytywać wszystko lub tylko dane wybranych kolumn.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć przy pomocy przycisku " > Import z pliku CSV" w karcie "Dane" obiektów danych PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg.
Podstawowe konfiguratory:
Plik do zapisuOdniesienie do pliku na dysku, którego dane należy odczytać
Pierwszy wiersz pliku to nazwy kolumnJeżeli jest zaznaczone, wtedy w pliku w pierwszym wierszu znajdują się nazwy kolumn, tzn. perwszy wiersz nie zawiera dane.
Separator wartościZnak, który w pliku oddziela pojedyńcze wartości
Każda wartość w pliku jest zamknięta dwoma znakamiJeżeli jest tutaj ustawiony dowolny znak (opcja różna od nie zamknięte), wtedy przyjmuje się, że każda wartość w pliku jest zamknięta z lewej i z prawej tym znakiem.
Typ wczytania danychOkreśla, czy lista zmiennych w karcie "Dane" zostanie przepisany, czy zmienne zostaną nowo dodane lub czy lista zmiennych zostanie synchronizowana z danymi z pliku.
Lista kolumn do wczytaniaLista kolumn, których dane zostaną wczytane z pliku. Każdy wiersz odnosi się do niektórej z kolumn w pliku kolejnością lub nazwą kolumny (jeżeli plik posiada w pierwszym wierszu nazwy, patrz konfigurator "Pierwszy wiersz pliku to nazwy kolumn").
Konfiguratory okna przycisku Edytuj:
Wczytywać wartość z pliku z kolumnyOkreśla, która kolumna danych zostanie wczytana (indeksem, nazwą kolumny lub nie zostanie wczytana).
Indeks kolumny w plikuDane zostaną wczytane z kolumny określonej indeksem
Nazwa kolumny w plikuDane zostaną wczytane z kolumny określonej nazwą
Zastosować wartość domyślnąJeżeli nie jest ustawione dana w pliku (np. ..;;..) lub w konfiguratorze "Wczytywać wartość z pliku z kolumny" jest ustawione nie wczytywać wartość, wtedy do wczytania jest wykorzystana wartość określona w konfiguratorze "Wartość domyślna" (jeżeli taka opcja została zaznaczona).
Wartość domyślnaPatrz konfigurator "Zastosować wartość domyślną".
Notatka:
Przyciskiem Zapis ustawień można ustawienie wartości zapisać do pliku INI na dysku.
Przyciskiem Wczytaj ustawienie można z pliku INI na dysku (wcześniej wytworzonego przy pomocy przycisku do zapisania) wczytać ustawienie.
Jeżeli dane są odczytywane z pliku *.CSV do karty "Dane" obiektów, wtedy dane są wczytywane do pojedyńczych kolumn - Nazwa, Typ danych, Wartość, Notatka,... Podczas wczytywania do kolumny Typ danych, jest konieczne, by dana w pliku *.CSV była odpowiednikiem łańcuchów w oknie wyboru typu danych. Przykład danych w pliku:
...a2;Integer;a3;...
...b2;Double;b3;...
© MICROSYS, spol. s r.o.