Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import danych z pliku tekstowego CSV

Opis:
W tym oknie określają się parametry dla importu listy zmiennych z pliku tekstowego typu CSV. Zmienne danych zakładki można przepisywać lub nowo dodawać. Z pliku można odczytywać wszystko lub tylko dane wybranych kolumn.

Okno można otworzyć przyciskiem " > Import z pliku CSV" w zakładce "Dane" obiektów danych PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg.

Podstawowe konfiguratory:
Plik do zapisuOdniesienie do pliku na dysku, którego dane należy odczytać
Pierwszy wiersz pliku to nazwy kolumnJeżeli jest zaznaczone, wtedy w pliku w pierwszym wierszu znajdują się nazwy kolumn, tzn. perwszy wiersz nie zawiera dane.
Separator wartościZnak, który w pliku oddziela pojedyńcze wartości
Każda wartość w pliku jest zamknięta dwoma znakamiJeżeli jest tutaj ustawiony dowolny znak (wybór różny od nie zamknięte), wtedy przyjmuje się, że każda wartość jest w pliku zamknięta z lewej i z prawej tym znakiem.
Typ wczytania danychOkreśla, czy lista zmiennych w zakładce "Dane" zostanie przepisany, czy zmienne zostaną nowo dodane lub czy lista zmiennych zostanie synchronizowana z danymi z pliku.
Lista kolumn do wczytaniaLista kolumn, których dane zostaną wczytane z pliku. Każdy wiersz odnosi się do niektórej z kolumn w pliku kolejnością lub nazwą kolumny (jeżeli plik posiada w pierwszym wierszu nazwy, patrz konfigurator "Pierwszy wiersz pliku to nazwy kolumn").
Konfiguratory okna przycisku Edytuj:
Wczytywać wartość z pliku z kolumnyOkreśla, która kolumna danych zostanie wczytana (indeksem, nazwą kolumny lub nie zostanie wczytana).
Indeks kolumny w plikuDane zostaną wczytane z kolumny określonej indeksem
Nazwa kolumny w plikuDane zostaną wczytane z kolumny określonej nazwą
Zastosować wartość domyślnąJeżeli nie jest ustawione dana w pliku (np. ..;;..) lub w konfiguratorze "Wczytywać wartość z pliku z kolumny" jest ustawione nie wczytywać wartość, wtedy do wczytania jest wykorzystana wartość określona w konfiguratorze "Wartość domyślna" (jeżeli taka opcja została zaznaczona).
Wartość domyślnaPatrz konfigurator "Zastosować wartość domyślną".
Notatka:
Przyciskiem Zapis ustawień można ustawienie wartości zapisać do pliku INI na dysku, przyciskiem Wczytaj ustawienie, można z pliku INI na dysku (wcześniej wytworzonego przyciskiem do zapisu) wczytać ustawienie.

Jeżeli dane są odczytywane z pliku *.CSV souboru do zakładki "Dane" obiektów, wtedy dane są wczytywane do pojedyńczych kolumn - Nazwa, Typ danych, Wartość, Notatka,... Podczas wczytywania do kolumny Typ danych, jest konieczne, by dana w pliku *.CSV była odpowiednikiem łańcuchów w dialogu wyboru typu danych. Przykład danych w pliku:

...a2;Integer;a3;...
...b2;Double;b3;...
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice