Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import dat z textového CSV souboru

Popis:
V tomto okně se zadávají parametry pro import seznamu veličin z textového souboru typu CSV. Veličiny data záložky je možné přepisovat nebo přidávat nově. Ze souboru je možné číst buď vše nebo jen data vybraných sloupců.

Okno lze otevřít tlačítkem "Import" v záložce "Data" datových objektů PmData, PmOpcClientData, PmTrend, PmCommData, PmCommMsg.

Základní konfigurátory:
Soubor k načteníOdkaz na soubor na disku, jehož data se mají načítat
Prvním řádkem souboru jsou názvy sloupcůPokud je zatrženo, pak v souboru jsou v prvním řádku názvy sloupců, tzn. první řádek neobsahuje data.
Oddělovač hodnotZnak, který v souboru odděluje jednotlivé hodnoty
Každá hodnota v souboru je uzavřena dvojicí znakůPokud je zde nastaven nějaký znak (volba různá od neuzavřeno), pak se předpokládá, že každá hodnota je v souboru uzavřena zleva i zprava tímto znakem.
Způsob načtení datUrčuje, zda seznam veličin v záložce data bude přepsán, zda veličiny budou nově přidány nebo zda seznam velčin bude synchronizován s daty ze souboru.
Seznam sloupců k načteníSeznam sloupců, jejichž data budou ze souboru načtena. Každý řádek odkazuje na některý ze sloupců v souboru ať už pořadím nebo názvem sloupce (pokud soubor má v prvním řádku názvy, viz konfigurátor "Prvním řádkem souboru jsou názvy sloupců").
Konfigurátory editačního okna tlačítka Editace:
Hodnotu načítat ze souboru ze sloupceUrčuje, který sloupec dat bude načítán (indexem, názvem sloupce nebo načítán nebude).
Index sloupce v souboruData budou načítána ze sloupce zadaného indexem
Název sloupce v souboruData budou načítána ze sloupce zadaného názvem
Použít implicitní hodnotuPokud není nastaveno dato v souboru (např. ..;;..) nebo v konfigurátoru Hodnotu načítat ze souboru ze sloupce je nastaveno nenačítat hodnotu, pak je pro načtení použita hodnota zadaná v konfigurátoru Implicitní hodnota (pokud je tato volba zatržena).
Implicitní hodnotaViz konfigurátor "Použít implicitní hodnotu".
Poznámka:
Tlačítkem Uložit nastavení lze nastavení hodnot uložit do INI souboru na disku, tlačítkem Načíst nastavení lze z INI souboru na disku (dříve vytvořeného tlačítkem pro uložení) přečíst nastavení.

Pokud se načítají data z *.CSV souboru do záložky Data objektů, pak se data načítají do jednotlivých sloupců - Název, Datový typ, Hodnota, Poznámka,... Při načítání do sloupce Datový typ, je potřeba, aby dato v *.CSV souboru odpovídalo řetězcům v okně vyběru datového typu. Příklad dat v souboru:

...a2;Integer;a3;...
...b2;Double;b3;...
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice