Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Import dat z textového CSV souboru - konfigurační okno

Popis:
V tomto okně se zadávají parametry pro import seznamu proměnných z textového souboru typu CSV.
Proměnné v kartě "Data" lze přepisovat nebo přidávat nově.
Ze souboru lze číst buď vše nebo jen data vybraných sloupců.
Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem " > Import ze souboru CSV" v kartě "Data" datových objektů PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg.
Základní konfigurátory:
Soubor k načteníOdkaz na soubor na disku, jehož data se mají načítat
Prvním řádkem souboru jsou názvy sloupcůPokud je zatrženo, pak v souboru jsou v prvním řádku názvy sloupců, tzn. první řádek neobsahuje data.
Oddělovač hodnotZnak, který v souboru odděluje jednotlivé hodnoty
Každá hodnota v souboru je uzavřena dvojicí znakůPokud je zde nastaven nějaký znak (volba různá od neuzavřeno), pak se předpokládá, že každá hodnota je v souboru uzavřena zleva i zprava tímto znakem.
Typ načtení datUrčuje, zda seznam proměnných v kartě "Data" bude přepsán, zda veličiny budou nově přidány nebo zda seznam proměnných bude synchronizován s daty ze souboru.
Seznam sloupců k načteníSeznam sloupců, jejichž data budou ze souboru načtena. Každý řádek odkazuje na některý ze sloupců v souboru ať už pořadím nebo názvem sloupce (pokud soubor má v prvním řádku názvy, viz konfigurátor "Prvním řádkem souboru jsou názvy sloupců").
Konfigurátory okna tlačítka Editace:
Hodnotu načítat ze souboru ze sloupceUrčuje, který sloupec dat bude načítán (indexem, názvem sloupce nebo načítán nebude).
Index sloupce v souboruData budou načítána ze sloupce zadaného indexem
Název sloupce v souboruData budou načítána ze sloupce zadaného názvem
Použít implicitní hodnotuPokud není nastaveno dato v souboru (např. ..;;..) nebo v konfigurátoru "Hodnotu načítat ze souboru ze sloupce" je nastaveno nenačítat hodnotu, pak je pro načtení použita hodnota zadaná v konfigurátoru "Implicitní hodnota" (pokud je tato volba zatržena).
Implicitní hodnotaViz konfigurátor "Použít implicitní hodnotu".
Poznámka:
Tlačítkem Uložit nastavení lze nastavení hodnot uložit do INI souboru na disku, tlačítkem Načíst nastavení lze z INI souboru na disku (dříve vytvořeného tlačítkem pro uložení) přečíst nastavení.
Pokud se načítají data z *.CSV souboru do karty "Data" objektů, pak se data načítají do jednotlivých sloupců - Název, Datový typ, Hodnota, Poznámka,... Při načítání do sloupce Datový typ, je nutno, aby dato v *.CSV souboru odpovídalo řetězcům v okně vyběru datového typu. Příklad dat v souboru:
...a2;Integer;a3;...
...b2;Double;b3;...
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice