Update cookies preferences
Promotic

Import dat z textového CSV souboru - konfigurační okno

Popis:
V tomto okně se zadávají parametry pro import seznamu proměnných z textového souboru typu CSV.
Proměnné v kartě "Data" lze přepisovat nebo přidávat nové.
Ze souboru lze číst buď vše nebo pouze data vybraných sloupců.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít tlačítkem " > Import ze souboru CSV" v kartě "Data" datových objektů PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg.
Základní konfigurátory:
Soubor k načteníOdkaz na soubor na disku, jehož data se mají načítat
Prvním řádkem souboru jsou názvy sloupcůPokud je zatrženo, pak v souboru jsou v prvním řádku názvy sloupců, tzn. první řádek neobsahuje data.
Oddělovač hodnotZnak, který v souboru odděluje jednotlivé hodnoty
Každá hodnota v souboru je uzavřena dvojicí znakůPokud je zde nastaven nějaký znak (volba různá od neuzavřeno), pak se předpokládá, že každá hodnota v souboru je uzavřena zleva i zprava tímto znakem.
Typ načtení datUrčuje, zda seznam proměnných v kartě "Data" bude přepsán, zda veličiny budou nově přidány nebo zda seznam proměnných bude synchronizován s daty ze souboru.
Seznam sloupců k načteníSeznam sloupců, jejichž data budou ze souboru načtena. Každý řádek odkazuje na některý ze sloupců v souboru buď podle pořadí nebo názvem sloupce (pokud soubor má v prvním řádku názvy, viz konfigurátor "Prvním řádkem souboru jsou názvy sloupců").
Konfigurátory okna tlačítka Editace:
Hodnotu načítat ze souboru ze sloupceUrčuje, který sloupec dat bude načítán (indexem, názvem sloupce nebo načítán nebude).
Index sloupce v souboruData budou načítána ze sloupce zadaného indexem
Název sloupce v souboruData budou načítána ze sloupce zadaného názvem
Použít výchozí hodnotuPokud není nastaveno dato v souboru (např. ..;;..) nebo v konfigurátoru "Hodnotu načítat ze souboru ze sloupce" je nastaveno nenačítat hodnotu, pak je pro načtení použita hodnota zadaná v konfigurátoru "Výchozí hodnota" (pokud je tato volba zatržena).
Výchozí hodnotaViz konfigurátor "Použít výchozí hodnotu".
Poznámka:
Tlačítkem Uložit nastavení lze nastavení hodnot uložit do INI souboru na disku.
Tlačítkem Načíst nastavení lze ze souboru INI na disku (dříve vytvořeného tlačítkem pro uložení) přečíst nastavení.
Pokud se načítají data ze souboru *.CSV do karty "Data" objektů, pak se data načítají do jednotlivých sloupců - Název, Datový typ, Hodnota, Poznámka,... Při načítání do sloupce Datový typ, je nutno, aby dato v souboru *.CSV odpovídalo řetězcům v okně vyběru datového typu. Příklad dat v souboru:
...a2;Integer;a3;...
...b2;Double;b3;...
© MICROSYS, spol. s r.o.