Promotic

Objekt PmaCommMsg (Komunikační zpráva)

Popis:
Viz: PmaCommMsg - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici formátu a dat jedné komunikační zprávy.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaCommMsg lze vytvořit jen v objektu PmaComm (pokud daný protokol podporuje použití objektu PmaCommMsg). V objektu PmaComm může být i více objektů PmaCommMsg.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AutoRunEnabledPovolení/zákaz automatického přenosu
AutoRunPeriodPerioda automatického přenosu
GetCountVrací počet přenosů
GetReadyZjistí, zda objekt PmaCommMsg je připraven přenášet zprávu
LastErrHodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy
LastTextErrTextový popis chyby posledního přenosu zprávy
ReadVarsPřístup k proměnným v kartě "Data-příjem"
RunPokyn k přenesení zprávy (pouze pro zprávy typu Master)
WriteVarsPřístup k proměnným v kartě "Data-zaslání"
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onBeginOfTransferVyvolá se vždy před začátkem přenášení Master zprávy
onDataReceiveVyvolá se po úspěšném přijetí dat
onEndOfTransferVyvolá se po přenesení celé zprávy
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ParametryDefinice parametrů komunikační zprávy
Data-zasláníSeznam proměnných pro vysílání
Data-příjemSeznam proměnných pro příjem
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmCommMsg -> PmaCommMsg
Pm8.00.07: Nové konfigurátory Automaticky přenášet a Perioda přenosu [ms]. Pro komunikaci tímto objektem teď pro běžné případy není potřeba v časovači volat metodu Run.
Pm8.00.01: Nový konfigurátor "Automaticky přenášet" a nová událost onBeginOfTransfer umožňuje zjednodušit spouštění periodických Master zpráv.
© MICROSYS, spol. s r. o.