Promotic

Objekt PmaCommMsg (Komunikační zpráva)

Popis:
Viz: PmaCommMsg - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici formátu a dat jedné komunikační zprávy.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Objekt PmaCommMsg lze vytvořit jen v objektu PmaComm (pokud daný protokol podporuje použití objektu PmaCommMsg). V objektu PmaComm může být i více objektů PmaCommMsg.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AutoRunEnabledPovolení/zákaz automatického přenosu
AutoRunPeriodPerioda automatického přenosu
GetCount()Vrací počet přenosů
GetReady()Zjistí, zda objekt PmaCommMsg je připraven přenášet zprávu
LastErrHodnota chyby (error) posledního přenosu zprávy
LastTextErrTextový popis chyby posledního přenosu zprávy
ReadVars()Přístup k proměnným v kartě "Data-příjem"
Run()Pokyn k přenesení zprávy (pouze pro zprávy typu Master)
WriteVars()Přístup k proměnným v kartě "Data-zaslání"
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onBeginOfTransferVyvolá se vždy před začátkem přenášení Master zprávy
onDataReceiveVyvolá se po úspěšném přijetí dat
onEndOfTransferVyvolá se po přenesení celé zprávy
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ParametryDefinice parametrů komunikační zprávy
Data-zasláníSeznam proměnných pro vysílání
Data-příjemSeznam proměnných pro příjem
Související objekty:
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmCommMsg -> PmaCommMsg
Pm8.00.07: Nové konfigurátory Automaticky přenášet a Perioda přenosu [ms]. Pro komunikaci tímto objektem teď pro běžné případy není potřeba v časovači volat metodu Run.
Pm8.00.01: Nový konfigurátor "Automaticky přenášet" a nová událost onBeginOfTransfer umožňuje zjednodušit spouštění periodických Master zpráv.
© MICROSYS, spol. s r.o.