Promotic

Parametry - karta objektu PmaCommMsg

Popis:
Definice parametrů komunikační zprávy.
Konfigurátory:
Typ zprávyNěkteré typu protokolů mají typ zprávy stanoven předem a tuto položku pak nelze změnit.
Master - Přenos této zprávy bude aktivovat vždy aplikace PROMOTIC (např. voláním metody Run). Druhá strana je Slave, tzn. čeká až mu příjde zpráva na kterou pak odpoví.
Slave - Přenos této zprávy bude aktivovat druhá strana. Tento objekt PmaCommMsg jen čeká až mu příjde zpráva a na tu pak odpoví. Metoda Run se v tom případě zde nevolá.
Automaticky přenášetPokud je zatrženo, pak se bude automaticky volat metoda Run. Pokud není zatrženo, pak je nutno volat metodu Run ve skriptu například v časovači (v události onTick), po stisknutí tlačítka (v události onButtonUp), atd.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AutoRunEnabled.
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud zpráva je typu Master (tzn. pokud konfigurátor "Typ zprávy" je nastaven na "Master").
Pokud je povoleno automatické přenášení a přesto se ve skriptu zavolá metoda Run, pak se tímto zavoláním posune doba automatického přenášení.
Perioda přenosu [ms]Perioda v milisekundách s jakou se bude provádět automatické přenášení.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AutoRunPeriod.
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud je automatické přenášení povoleno a pouze pokud Typ zprávy = Master.
Perioda se nemusí držet přesně. Například pokud fyzický přenos bude trvat déle než zde zadaná perioda, pak se následující přenosy oddálí a tak skutečná perioda může být větší. Pokud také bude např. stejná perioda u dvou objektů PmaCommMsg, pak se nelze spoléhat na to, že budou pořád přenášet data současně.
Počáteční zpoždění [ms]Zpoždění (v milisekundách) spuštění automatického přenášení po spuštění aplikace.
Pro zadání lze použít Makro výraz.
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud je automatické přenášení povoleno a pouze pokud Typ zprávy = Master.
Nastavení datPo stisknutí zde lze nastavit proměnné v kartách Data-zaslání a Data-příjem. Počet a konfigurace těchto proměnných jsou závislé na tom, jak jsou nastaveny parametry zprávy. Nastavení dat je povoleno pouze pokud je předem známa přesná struktura zprávy (počet dat a jejich datové typy), a to na základě typu zvoleného protokolu a nastavení parametru zprávy tohoto protokolu.
Parametry zprávyZadání parametrů je závislé na typu komunikačního protokolu definovaném v objektu PmaComm.
© MICROSYS, spol. s r. o.