Promotic

AutoRunPeriod - vlastnost objektu PmaCommMsg

Popis:
Perioda automatického přenosu v milisekundách.
Syntaxe:
Long AutoRunPeriod
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda přenosu [ms]" tohoto objektu.
 
Pokud bude povolen automatický přenos (viz konfigurátor "Automaticky přenášet" a vlastnost AutoRunEnabled), pak se bude automaticky (se zde definovanou periodou) volat metoda Run.

Tato vlastnost je funkční pouze pokud zpráva je typu Master (tzn. pokud konfigurátor "Typ zprávy" je nastaven na "Master").
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
oCommMsg.AutoRunPeriod = 1000;

Historie:
Pm8.00.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.