Update cookies preferences
Promotic

UpdateRate - vlastnost objektu PmaCommGroup

Popis:
Minimální obnovovací rychlost v milisekundách.
Syntaxe:
Long UpdateRate
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Obnovovací perioda komunikace [ms]" tohoto objektu.
 
Komunikační ovladač při automatické obnově (pokud vlastnost UpdateEnabled je true) nebude posílat data rychleji než je zde zadáno.

Tuto vlastnost lze změnit v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
oCommGroup.UpdateRate = 1000;

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.