Promotic

GetSpecParam - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Metoda umožňuje zjistit některé hodnoty, které se nastavují v konfigurátoru "PmaCommGroup > Parametry > Speciální parametry".
Syntaxe:
Variant GetSpecParam(String sParam)
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"SlaveAddr" - Přednastavená adresa zařízení. Hodnotou parametru je číslo PLC automatu (měřiče, zařízení ...).
Tento parametr lze použít u ovladače: PmModbusMr, PmMBus, PmSBUS a PmFatek.
Vrácená hodnota:
Hodnota parametru sParam.
Viz také:
Příklad:
Zjistí adresu PLC automatu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var val = oCommGroup.GetSpecParam("SlaveAddr");

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.