Promotic

GetSpecParam - metoda obiektu PmaCommGroup

Opis:
Metoda umożliwia odczytanie niektórych wartości, które są ustawiane w konfiguratorze "PmaCommGroup > Parametry > Parametry specjalne".
Składnia:
Variant GetSpecParam(String sParam)
Parametry:
sParam(String) Nazwa parametru.
"SlaveAddr" - Domyślny adres urządzenia. Wartością parametru jest numer sterownika PLC (miernika, urządzenia ...).
Parametr ten można zastosować w driverze komunikacyjnym: PmModbusMr, PmMBus, PmSBUS oraz PmFatek.
Wartość zwrotna:
Wartość parametru sParam.
Patrz również:
Przykład:
Stwierdzi adres sterownika PLC:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var val = oCommGroup.GetSpecParam("SlaveAddr");

Historia:
Pm8.02.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.