Promotic

LastErr - właściwość obiektu PmaCommGroup

Opis:
Wartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości.
Składnia:
Long LastErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Wartości patrz opis zdarzenia PmaCommMsg.onEndOfTransfer. Do uzyskania tekstowego opisu błędu ostatniej transmisji wiadomości służy właściwość LastTextErr tego obiektu. Kumulowaną ilość błędów można sprawdzić przy pomocy metody PmaCommGroup.GetCount lub PmaComm.GetCount (odpowiednie sprwawdzenie niepoprawnej komunikacji).
Patrz również:
- PmaCommMsg.LastErr (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommGroup = pMe.Pm("/Comm/Group1");
var nLastErr = oCommGroup.LastErr;

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.