Promotic

onEndOfTransfer - zdarzenie obiektu PmaCommMsg

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po transmisji całej wiadomości z dowolnym rezultatem. To można zastosować na przykład do stwierdzenia, czy wiadomość została przeniesiona z powodzeniem.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaCommMsg obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Error - (Long) [do odczytu] Wartość powodzenia transmisji wiadomości.
0 - Transmisja przebiegła pomyślnie
4 - Transmisja przebiegła bez błędów, lecz została odebrana mniejsza ilość danych niż oczekiwano
5 - Transmisja przebiegła bez błędów, lecz została odebrana większa ilość danych niż oczekiwano
21 - Błąd ustawienia wiadomości (niepoprawnie ustawiona karta Dane-wysłanie, Dane-odbiór lub Parametry)
24 - Timeout odbioru (nie została odebrana wystarczająca ilość znaków)
33 - Błąd oprogramowania
62 - Negatywne potwierdzenie
65 - Niepoprawnie wysłane dane (np. niepoprawnie ustawiona karta komunikacyjna)
66 - Niepoprawnie odebrane dane (np. błąd sumy kontrolnej)
67 - Nie można nawiązać połączenia z serwerem (Ethernet) lub port nie jest przygotowany do komunikacji (łącze szeregowe).
Notatka:
Wywołanie tego zdarzenia można także emulować w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
Stan błędów można stwierdzić również po tym zdarzeniu przy pomocy właściwości LastErr oraz LastTextErr. Łączną ilość błędów można stwierdzić przy pomocy metody PmaCommMsg.GetCount lub PmaComm.GetCount (stosowne do stwierdzania problemów komunikacji).
Przykład:
Następujący skrypt w tym zdarzeniu odczyta otrzymaną wartość z komunikacji oraz po przeliczeniu zapisze ją do zmiennej w obiekcie PmaData.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = pMe.ReadVars(0).Value;
pMe.Pm("/Kociol1/Data/#vars/Temperatura").Value = 100 + 10 * val;
© MICROSYS, spol. s r.o.