Promotic

onDataReceive - zdarzenie obiektu PmaCommMsg

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po pomyślnym odbiorze danych i ich zapisaniu do karty "Dane-odbiór" tego obiektu.
Można stosować zwłaszcza w przypadku wiadomości typu Slave do przygotowania wysyłanych danych.
Dla wiadomości typu Master jest lepiej zastosować zdarzenia onBeginOfTransfer oraz onEndOfTransfer.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaCommMsg obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ to zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = pMe.ReadVars(0).Value;
© MICROSYS, spol. s r.o.