Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataReceive - zdarzenie objektu PmaCommMsg

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po pomyślnym odbiorze danych i ich zapisaniu do zakładki "Dane-odbiór" tego obiektu. Można stosować zwłaszcza w przypadku wiadomości typu Slave do przygotowania wysyłanych danych. Dla wiadomości typu Master jest lepiej zastosowanie zdarzenia onBeginOfTransfer oraz onEndOfTransfer.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaCommMsg obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.

Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice