Promotic

GetCount - metoda obiektu PmaCommMsg

Opis:
Metoda zwraca ilość transmisji tego obiektu.
Składnia:
Long GetCount(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Określa transmisje w tym obiekcie, których ilość chcemy stwierdzić.
0 - Ilość wszystkich transmisji (poprawnych i niepomyślnych) od uruchomienia aplikacji (= GetCount(1) + GetCount(2))
1 - Ilość wszystkich poprawnych transmisji od uruchomienia aplikacji
2 - Ilość wszystkich niepomyślnych transmisji od uruchomienia aplikacji
3 - Ilość ostatnich niepomyślnych transmisji. Ta liczba zostaje wyzerowana przy każdej pomyślnej transmisji.
Notatka:
Przez pojęcie "transmisja" jest tutaj rozumiana akcja, która zostanie zakończona zdarzeniem onEndOfTransfer. Jeżeli w parametrach łącza szeregowego (lub w parametrach Ethernetu) konfigurator "Ilość powtórzeń przy nieudanej transmisji" jest większe niż 1, wtedy przy błędzie wiadomość zostaje powtórzona kilkakrotnie, lecz z punktu widzenia niniejszej statystyki chodzi zawsze tylko o 1 transmisję.
Jeżeli w zdarzeniu onEndOfTransfer parametr pEvent.Error = 0, wtedy chodzi o "pomyślną transmisję", w innym przypadku chodzi o "transmisję zakończoną błędem".
Patrz również:
- PmaCommMsg.LastErr (właściwość)
- PmaCommMsg.LastTextErr (właściwość)
- PmaComm.GetCount (metoda)
Przykład:
Jeżeli w danym obiekcie 5x za sobą dojdzie do błędu komunikacji, wtedy ostrzeż (np. wywołaj alarm, itd.)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
if (oCommMsg.GetCount(3) > 5)
{
// ... Akcja dla ostrzeżenia niepoprawnego działania komunikacji
}
© MICROSYS, spol. s r.o.