Promotic

WriteVars - metoda obiektu PmaCommMsg

Opis:
Metoda zwraca obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w karcie "Dane-wysłanie".
Składnia:
Object WriteVars(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:
Obiekt PmVar zawiera informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).
Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing pro VBScript..
Patrz również:
- PmaData.Item (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oMsg.WriteVars("xy").Value = 5;
// lub
oMsg.WriteVars(0).Value = 5;
Przykład2:
Wartości zmiennych obiektu PmaData zostaną skopiowane do zmiennych w karcie "Dane-wysłanie".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var i;
var oData = pMe.Pm("/Data");
var oMsg = pMe.Pm("/Comm/mr1");

for (i = 0; i <= oData.Count; i++)
{
oMsg.WriteVars(i).Value = oData.Item(i).Value;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.