Promotic

Count - właściwość obiektu PmaData

Opis:
Ilość zmiennych zdefiniowanych w karcie "Dane" tego obiektu.
Składnia:
Long Count
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var nItems = oData.Count;
© MICROSYS, spol. s r.o.