Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Count - wlaściwość obiektu PmaData

Opis:
Ilość zmiennych zdefiniowanych w zakładce "Dane" tego obiektu.
Składnia:
Long Count
Wołanie:
n = oData.Count
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice