Promotic

GetVarArray - metoda obiektu PmaData

Opis:
Wytworzy tablicę wartości (array) ze wszystkich zmiennych obiektu.
Składnia:
Array GetVarArray()
Wartość zwrotna:
obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript.
Notatka:
Wartości z tym sposobem wytworzonej tablicy 1-wymiarowej można przyszereować zmiennym karty "Dane" przez wywołanie metod SetVarArray oraz SetVarSubArray.
Do uzyskania tablicy 1-wymiarowej wartości określonych zmiennych w karcie "Dane" służy metoda GetVarSubArray.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var arr = oData.GetVarArray();
© MICROSYS, spol. s r. o.