Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarArray - metoda obiektu PmaData

Opis:
Wytworzy tablicę wartości (array) ze wszystkich zmiennych obiektu.
Składnia:
Array GetVarArray()
Notatka:

Wartości z tym sposobem wytworzonej 1-wymiarowej tablicy można przyszereować zmiennym karty "Dane" przez wywołanie metod SetVarArray oraz SetVarSubArray.

Do uzyskania 1-wymiarowej tablicy wartości określonych zmiennych w karcie "Dane" służy metoda GetVarSubArray.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var arr = oData.GetVarArray();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice