Promotic

ReadFromSocketEx - metoda obiektu PmaData

Opis:
Jest rozszerzeniem metody ReadFromSocket.
Składnia:
Boolean ReadFromSocketEx(Long nType, Long nSubType, Long nFrom, Long nCount)
Parametry:
nType(Long) Podtyp protokołu transmisji.
nSubType(Long) Wersja podtypu protokołu transmisji.
nFrom(Long) Indeks (indeksowane od 0) zmiennej w obiekcie PmaData. Od tej zmiennej (włącznie) rozpocznie się odczyt.
nCount(Long) Ilość zmiennych w obiekcie, które będą odbierane.
Wartość zwrotna:
true - Metoda pomyżlnie zaszeregowała żądanie odczytu danych z serwera. Po transmisji danych zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Metoda nie zaszeregowała żądanie odczytu danych. Prawdopodobnie jeszcze nie została zakończona poprzednia transmisjia odbioru/odczytu danych po soketach tego obiektu. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane.
Notatka:
Metoda ta nie działa w PmFree.

Umożliwia użytkownikowi określić podtyp protokołu transmisji, przy pomocy którego ma odbywać się komunikacja z serwerem, i na przykład wartość i ilość wartości obiektu PmaData, od której będą dane odbierane po sieci zapisywane do obiektu. Dokładne znaczenie parametrów nFrom oraz nCount może być jednak zależne od parametrów nType oraz nSubType.

Wspierane podtypy protokołu:

nType nSubType znaczenie
0 0 protokół do transmisji całego obiektu PmaData. Parametry nFrom oraz nCount są ignorowane.
1 1 umożliwia wprowadzić przy pomocy parametrów nFrom oraz nCount od której wartości i ile wartości obiektu powinno zostać odebranych.


Metoda tylko zainicjuje transmisję danych, lecz nie jest zapewnione, że po skończeniu tej metody dane zostaną już przeniesione. Koniec transmisji danych jest oznajmiony przez zdarzenie onEndOfTransfer.
Wołanie tej metody ma sens tylko jeżeli jest ustawiona karta "Sokety" jako Soket klient.
Przychodzącymi danymi zostaną napełnione zmienne w karcie "Dane" tego obiektu.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.ReadFromSocketEx(1, 1, 0, 3);
// lub
var bDone = oData.ReadFromSocketEx(1, 1, 0, 3);   // bDone = true lub false
© MICROSYS, spol. s r.o.