Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadFromSocketEx - metoda obiektu PmaData

Opis:
Jest rozszerzeniem metody ReadFromSocket.
Składnia:
Boolean ReadFromSocketEx(Long nType, Long nSubType, Long nFrom, Long nCount)
Wołanie:
b = oData.ReadFromSocketEx(nType, nSubType, nFrom, nCount)
Parametry:
nType(Long) Podtyp protokołu transmisji.
nSubType(Long) Wersja podtypu protokołu transmisji.
nFrom(Long) Indeks (indeksowane od 0) zmiennej w obiekcie PmaData. Od tej zmiennej (włącznie) rozpocznie się odczyt.
nCount(Long) Ilość zmiennych w obiekcie, które będą odbierane.
Wartość zwrotna:
true - Metoda pomyżlnie zaszeregowała wymóg odczytu danych z serwera. Po transmisji danych zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer.
false - Metoda nie zaszeregowała wymóg odczytu danych. Prawdopodobnie jeszcze nie została zakończona poprzednia transmisjia odbioru/odczytu danych po soketach tego obiektu. Zdarzenie onEndOfTransfer nie zostanie wywołane.
Notatka:

Metoda ta nie działa w PmFree.

 
Umożliwia użytkownikowi określić podtyp protokołu transmisji, przy pomocy którego ma odbywać się komunikacja z serwerem, i na przykład wartość i ilość wartości obiektu PmaData, od której będą dane odbierane po sieci zapisywane do obiektu. Dokładne znaczenie parametrów nFrom oraz nCount może być jednak zależne od parametrów nType oraz nSubType.
 

Wspierane podtypy protokołu:

nType nSubType znaczenie
0 0 protokół do transmisji całego obiektu PmaData. Parametry nFrom oraz nCount są ignorowane.
1 1 umożliwia określić przy pomocy parametrów nFrom oraz nCount od której wartości i ile wartości obiektu powinno zostać odebranych.
 
Metoda tylko zainicjuje transmisję danych, lecz nie jest zapewnione, że po skończeniu tej metody dane zostaną już przeniesione. Koniec transmisji danych jest oznajmiony przez zdarzenie onEndOfTransfer.

Wywołanie tej metody ma sens tylko jeżeli jest ustawiona zakładka "Sokety" jako Soket klient.

Przychodzącymi danymi zostaną napełnione zmienne w zakładce "Dane" tego obiektu.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice