Update cookies preferences
Promotic

SocketClientIsReady - właściwość obiektu PmaData

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt jest gotów do zapisu/odczytu danych poprzez Sokety. W tym przypadku obiekt PmaData jest Soket klientem.
Składnia:
Boolean SocketClientIsReady
Wartości:
true - Obiekt jestz gotów do transmisji danych poprzez Soket (tzn. można wywołać metodę ReadFromSocket lub WriteToSocket)
false - Obiekt nie jest gotów do trasmisji danych (jeszcze odbywa się transmisja danych od poprzedniego wywołania wymienionych metod)
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Metoda ta nie działa w PmFree.

Obiekt PmaData przez wywołanie metod ReadFromSocket lub WriteToSocket przejdzie do stanu transmisji danych. W czasie trwania transmisji nie można nad obiektem ponownie wywoływać te metody i właściwość SocketClientIsReady wtedy zwraca wartość false. Po zakończeniu transmisji (tzn. po tym co zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer) metody można ponownie wywoływać a właściwość SocketClientIsReady zwraca wartość true.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oData.SocketClientIsReady)
{
oData.ReadFromSocket();
}
else
{
Pm.Debug("SocketClient is not ready (is still active)");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.