Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetVarSubArray - metoda obiektu PmaData

Opis:
Wytworzy tablicę wartości (array) ze zmiennych obiektu określonych indeksem (od-do).
Składnia:
Array GetVarSubArray(Variant vFrom, Variant vTo)
Parametry:
vFrom(Variant) Indeks pierwszej ziennej (indeksowane od 0), której wartość zostanie zapisana do 1-wymiarowej tablicy.
vTo(Variant) Indeks ostatniej ziennej (indeksowane od 0), której wartość zostanie zapisana do 1-wymiarowej tablicy.

Wartość -1 oznacza ostatnią zmienną obiektu.

Notatka:

Do 1-wymiarowej tabicy zostaną wybrane wartości zmiennych z indeksami w zakresie parametrów vFrom oraz vTo (włącznie).

Wartości z tym sposobem wytworzonej tablicy 1-wymiarowej można przyszeregować zmiennym w karcie "Dane" przez wywołanie metod SetVarArray oraz SetVarSubArray.

Do uzyskania 1-wymiarowej tablicy wartości wszystkich zmiennych w karcie "Dane" służy metoda GetVarArray.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var arr = oData.GetVarSubArray(0, 2);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice