Promotic

GetVarSubArray - metoda obiektu PmaData

Opis:
Wytworzy tablicę wartości (array) ze zmiennych obiektu określonych indeksem (od-do).
Składnia:
Array GetVarSubArray(Variant vFrom, Variant vTo)
Parametry:
vFrom(Variant) Indeks pierwszej ziennej (indeksowane od 0), której wartość zostanie zapisana do 1-wymiarowej tablicy.
vTo(Variant) Indeks ostatniej ziennej (indeksowane od 0), której wartość zostanie zapisana do 1-wymiarowej tablicy.
Wartość -1 oznacza ostatnią zmienną obiektu.
Notatka:
Do 1-wymiarowej tabicy zostaną wybrane wartości zmiennych z indeksami w zakresie parametrów vFrom oraz vTo (włącznie).
Wartości z tym sposobem wytworzonej tablicy 1-wymiarowej można przyszeregować zmiennym w karcie "Dane" przez wywołanie metod SetVarArray oraz SetVarSubArray.
Do uzyskania tablicy 1-wymiarowej wartości wszystkich zmiennych w karcie "Dane" służy metoda GetVarArray.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var arr = oData.GetVarSubArray(0, 2);
© MICROSYS, spol. s r. o.