Promotic

SetVarSubArray - metoda obiektu PmaData

Opis:
Przyszeregowanie wartości z tablicy wartości wytworzonej przy pomocy metod GetVarArray lub GetVarSubArray wybranym zmiennym w karcie "Dane" tego obiektu.
Składnia:
Boolean SetVarSubArray(Variant vFrom, Variant vTo, Array array)
Parametry:
vFrom(Variant) Indeks (lub nazwa) pierwszej zmiennej (indeksowane od 0), do której ma zostać przyszeregowana pierwsza wartość tablicy
vTo(Variant) Indeks (lub nazwa) ostatniej zmiennej (indeksowane od 0), do której ma zostać przyszeregowana ostatnia wartość tablicy
array(Array) tablica 1-wymiarowa, której wartości mają zostać przyszeregowane wybranym zmiennym
Wartość zwrotna:
true - przy pomyślnym przeszeregowaniu wartości
false - W innym przypadku
Notatka:
Wartości zostaną przyszeregowane zmiennym o indaksie w zakresie parametrów vFrom oraz vTo (włącznie).
Do przyszeregowania wartości z tablicy wszystkim zmiennym służy metoda SetVarArray.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(23, 45, 56);
oData.SetVarSubArray(1, 3, arr);
// lub
var bDone = oData.SetVarSubArray(1, 3, arr);   // bDone = true lub false
© MICROSYS, spol. s r. o.