Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetVarSubArray - metoda obiektu PmaData

Opis:
Przyszeregowanie wartości z tablicy wartości wytworzonej przy pomocy metod GetVarArray lub GetVarSubArray wybranym zmiennym w zakładce Dane tego obiektu.
Składnia:
Boolean SetVarSubArray(Variant vFrom, Variant vTo, Array array)
Wołanie:
oData.SetVarSubArray from, to, array
Parametry:
vFrom(Variant) Indeks (lub nazwa) pierwszej zmiennej (indeksowane od 0), do której ma zostać przyszeregowana pierwsza wartość z tablicy
vTo(Variant) Indeks (lub nazwa) ostatniej zmiennej (indeksowane od 0), do której ma zostać przyszeregowana ostatnia wartość z tablicy
array(Array) tablica 1-wymiarowa, której wartości mają zostać przyszeregowane wybranym zmiennym
Wartość zwrotna:
true - przy pomyślnym przeszeregowaniu wartości
false - W innym przypadku
Notatka:

Wartości zostaną przyszeregowane zmiennym o indaksie w zakresie parametrów vFrom oraz vTo (włącznie).

Do przyszeregowania wartości z tablicy wszystkim zmiennym służy metoda SetVarArray.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(23, 45, 56);
oData.SetVarSubArray(1, 3, a);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice