Promotic

SetVarSubArray - metoda objektu PmaData

Popis:
Přiřazení hodnot z pole hodnot vytvořeného pomocí metod GetVarArray nebo GetVarSubArray vybraným proměnným v kartě "Data" tohoto objektu.
Syntaxe:
Boolean SetVarSubArray(Variant vFrom, Variant vTo, Array array)
Parametry:
vFrom(Variant) Index (nebo název) první proměnné (indexováno od 0), do které má být přiřazena první hodnota pole.
vTo(Variant) Index (nebo název) poslední proměnné (indexováno od 0), do které má být přiřazena poslední hodnota pole.
array(Array) 1-rozměrné pole (objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript), jehož hodnoty mají být přiřazeny vybraným proměnným.
Vrácená hodnota:
true - při úspěšném přiřazení hodnot
false - V jiném případě
Poznámka:
Hodnoty budou přiřazeny proměnným s indexem v rozsahu parametrů vFrom a vTo (včetně).
K přiřazení hodnot z pole všem proměnným slouží metoda SetVarArray.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.Array1(23, 45, 56);
oData.SetVarSubArray(1, 3, arr);
// nebo
var bDone = oData.SetVarSubArray(1, 3, arr);   // bDone = true nebo false
© MICROSYS, spol. s r.o.