Promotic

SetVarSubArray - metoda objektu PmaData

Popis:
Přiřazení hodnot z pole hodnot vytvořeného metodami GetVarArray nebo GetVarSubArray vybraným proměnným v kartě "Data" tohoto objektu.
Syntaxe:
Boolean SetVarSubArray(Variant vFrom, Variant vTo, Array array)
Parametry:
vFrom(Variant) Index (nebo název) první proměnné (indexováno od 0), do které má být přiřazena první hodnota pole
vTo(Variant) Index (nebo název) poslední proměnné (indexováno od 0), do které má být přiřazena poslední hodnota pole
array(Array) 1-rozměrné pole, jehož hodnoty mají být přiřazeny vybraným proměnným
Vrácená hodnota:
true - při úspěšném přiřazení hodnot
false - V jiném případě
Poznámka:
Hodnoty budou přiřazeny proměnným s indexem v rozsahu parametrů vFrom a vTo (včetně).
K přiřazení hodnot z pole všem proměnným slouží metoda SetVarArray.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(23, 45, 56);
oData.SetVarSubArray(1, 3, arr);
// nebo
var bDone = oData.SetVarSubArray(1, 3, arr);   // bDone = true nebo false
© MICROSYS, spol. s r. o.