Promotic

onEndOfTransfer - událost objektu PmaData

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení přenosu dat.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaData objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Source - (Long) [pro čtení] Zdroj odkud je vyvolána událost. Nabývá následujících hodnot:
0 - Událost je vyvolána lokálně metodou EndOfTransfer. Parametr pEvent.Error je vždy 0.
10 - Data byla do tohoto objektu zapsána z XML komunikace. Například v tomto objektu byla volána metoda ReadFromWeb nebo klient (jiný objekt PmaData) volal svou metodu WriteToWeb.
20 - Data z tohoto objektu byla čtena z XML komunikace. Například v tomto objektu byla volána metoda WriteToWeb nebo klient (jiný objekt PmaData) volal svou metodu ReadFromWeb nebo Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...) si tyto XML data četl.
1 - Data byla do tohoto objektu zapsána ze Soket komunikace. Například v tomto objektu byla volána metoda ReadFromSocket nebo klient (jiný objekt PmaData) volal svou metodu WriteToSocket.
2 - Data z tohoto objektu byla čtena ze Soket komunikace Například v tomto objektu byla volána metoda WriteToSocket nebo klient (jiný objekt PmaData) volal svou metodu ReadFromSocket.
pEvent.Error - (Long) [pro čtení] Hodnota chyby přenosu:
0 - (XML a soket) Přenos proběhl v pořádku
24 - (jen XML) Chyba přenosu - Web server je pravděpodobně není dostupný
33 - (jen XML) Chyba software
40 - (jen XML) Operace (pro čtení i zápis) není povolena - klient pravděpodobně nemá správně nastaven parametr sUser nebo sPassword při volání metody ReadFromWeb nebo WriteToWeb
61 - (jen XML) Web server nemůže navázat spojení s klientem na URL adrese
62 - (jen XML) Web server odpověděl záporně (HTTP status není 200=OK)
64 - (XML a soket) Přijatá data nelze uložit (pravděpodobně nekompatibilní formáty)
66 - (jen XML) Přijatá zpráva nemá požadovaný tvar
1001 - (jen soket) Název položky není v seznamu cílové skupiny
1006 - (jen soket) Název položky je stejný jako některý jiný název v seznamu objektů
1007 - (jen soket) Systémový manažer nemůže navázat spojení
1008 - (jen soket) Nelze navázat spojení
1010 - (jen soket) Soketový manažer nemůže dosáhnout cílového počítače
1011 - (jen soket) Špatný kontrolní součet
1012 - (jen soket) Špatné číslo přijatého paketu, jen u klienta a protokol UDP
1013 - (jen soket) Soket byl zavřen, důvod nedefinován
1014 - (jen soket) Nepřišla žádná data
1015 - (jen soket) Přišlo málo dat
1201 - (jen soket) Uplynul timeout
1202 - (jen soket) Uplynula doba pro znovuotevření soketu a nastala chyba
1203 - (jen soket) Soket byl zavřen asynchronně, důvod nedefinován
hodnoty 10000 a vyšší - (jen soket) Standardní komunikační chyby OS Windows. V případě nutnosti zjištění chyby kontaktujte firmu MICROSYS.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.Error)
{
Pm.Debug("Error onEndOfTransfer Source number=" + pEvent.Source + ", Error number=" + pEvent.Error);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.