Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onEndOfTransfer - událost objektu PmaData

Popis:
Událost je vyvolána po ukončení přenosu dat.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaData objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Source - (Long) Zdroj odkud je vyvolána událost. Nabývá následujících hodnot:
0 - Událost je vyvolána lokálně metodou EndOfTransfer. Parametr pEvent.Error je vždy 0.
10 - Data byla do tohoto objektu zapsána z XML komunikace. Například v tomto objektu byla volána metoda ReadFromWeb nebo klient (jiný objekt PmaData) volal svou metodu WriteToWeb.
20 - Data byla z tohoto objektu čtena z XML komunikace. Například v tomto objektu byla volána metoda WriteToWeb nebo klient (jiný objekt PmaData) volal svou metodu ReadFromWeb nebo Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...) si tyto XML data četl.
1 - Data byla do tohoto objektu zapsána ze Soket komunikace. Například v tomto objektu byla volána metoda ReadFromSocket nebo klient (jiný objekt PmaData) volal svou metodu WriteToSocket.
2 - Data jsou z tohoto objektu čtena ze Soket komunikace Například v tomto objektu byla volána metoda WriteToSocket nebo klient (jiný objekt PmaData) volal svou metodu ReadFromSocket.
pEvent.Error - (Long) Hodnota chyby přenosu:
0 - (XML a soket) přenos proběhl v pořádku
24 - (jen XML) chyba přenosu - Web server asi není dostupný
33 - (jen XML) chyba software
40 - (jen XML) operace (pro čtení i zápis) není povolena - klient asi nemá správně nastaven parametr sUser nebo sPassword při volání metody ReadFromWeb nebo WriteToWeb
61 - (jen XML) Web server nemůže navázat spojení s klientem na dané URL adrese
62 - (jen XML) Web server odpověděl záporně (HTTP status není 200=OK)
64 - (XML a soket) přijatá data nelze uložit (asi nekompatibilní formáty)
66 - (jen XML) přijatá zpráva nemá požadovaný tvar
1001 - (jen soket) název položky není v seznamu cílové skupiny
1006 - (jen soket) název položky je stejný jako některý jiný název v seznamu objektů
1007 - (jen soket) systémový manažer nemůže navázat spojení
1008 - (jen soket) nelze navázat spojení
1010 - (jen soket) soketový manažer nemůže dosáhnout cílového PC
1011 - (jen soket) špatný kontrolní součet
1012 - (jen soket) špatné číslo přijatého paketu, jen u klienta a protokolem UDP/IPX
1013 - (jen soket) soket byl uzavřen, důvod nedefinován
1014 - (jen soket) nepřišly žádná data
1015 - (jen soket) přišlo málo dat
1201 - (jen soket) uplynul timeout
1202 - (jen soket) uplynula doba pro znovuotevření soketu a nastala chyba
1203 - (jen soket) soket byl uzavřen asynchronně, důvod nedefinován
hodnoty 10000 a vyšší - (jen soket) standardní komunikační chyby OS Windows. V případě nutnosti zjištění chyby kontaktujte firmu MICROSYS.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice