Promotic

WriteToSocketEx - metoda objektu PmaData

Popis:
Je rozšířením metody WriteToSocket.
Syntaxe:
Boolean WriteToSocketEx(Long nType, Long nSubType, Long nFrom, Long nCount)
Parametry:
nType(Long) Podtyp datového protokolu
nSubType(Long) Verze podtypu datového protokolu
nFrom(Long) Index (indexováno od 0) proměnné v objektu PmaData. Od této proměnné (včetně) se bude zasílat.
nCount(Long) Počet proměnných v objektu, které se budou zasílat
Vrácená hodnota:
true - Metoda úspěšně zařadila požadavek na zaslání dat na server. Po přenosu dat je vyvolána událost onEndOfTransfer.
false - Metoda nezařadila požadavek na zaslání. Pravděpodobně ještě nebyla dokončena předchozí zpráva o vysílání/příjmu po soketech tohoto objektu. Událost onEndOfTransfer není vyvolána.
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro PmFree.

Umožňuje uživateli zadat podtyp datového protokolu, kterým se má komunikovat se serverem, a například hodnotu a počet hodnot objektu, od které se budou data vysílaná po síti z objektu brát. Přesný význam parametrů nFrom a nCount může však být závislý na parametrech nType a nSubType.

Podporované podtypy protokolu:

nType nSubType význam
0 0 protokol pro přenos celého objektu PmaData. Parametry nFrom a nCount jsou ignorovány.
1 1 umožňuje zadat pomocí parametrů nFrom a nCount od které hodnoty a kolik hodnot objektu se má vysílat.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.WriteToSocketEx(1, 1, 0, 3);
// nebo
var bDone = oData.WriteToSocketEx(1, 1, 0, 3);   // bDone = true nebo false
© MICROSYS, spol. s r. o.