Promotic

ReadFromSocket - metoda objektu PmaData

Popis:
Čtení dat ze serverové skupiny přes Ethernet (TCP/IP) pomocí soketů.
Syntaxe:
Boolean ReadFromSocket()
Vrácená hodnota:
true - Metoda úspěšně zařadila požadavek na čtení dat ze serveru. Po přenosu dat je vyvolána událost onEndOfTransfer.
false - Metoda nezařadila požadavek na čtení. Pravděpodobně ještě nebyla dokončena předchozí zpráva o vysílání/příjmu po soketech tohoto objektu. Událost onEndOfTransfer není vyvolána.
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro PmFree.

Metoda dá jen podnět k přenosu dat, ale není vůbec zaručeno že po ukončení této metody jsou již data přenesena. Konec přenosu dat však způsobí že se vyvolá událost onEndOfTransfer.
Volání této metody má smysl pouze pokud je nakonfigurována karta "Sokety" jako Soket klient.
Příchozími daty budou naplněny proměnné v kartě "Data" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.ReadFromSocket();
// nebo
var bDone = oData.ReadFromSocket();   // bDone = true nebo false
© MICROSYS, spol. s r.o.