Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DdeClientEnabled - vlastnost objektu PmaData

Popis:
Nastavení/zjištění povolení DDE klient komunikace.
Syntaxe:
Boolean DdeClientEnabled
Hodnoty:
true (přednastaveno) - objekt komunikuje pomocí DDE
false - je zakázano komunikovat pomocí DDE
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost má smysl pouze pokud v kartě "DDE" tohoto objektu je nastavena komunikace jako DDE klient (ve spuštěné aplikaci pak lze touto vlastností DDE komunikaci zakázat nebo opětovně spustit).

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.DdeClientEnabled = true;  //false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice