Update cookies preferences
Promotic

DdeClientEnabled - vlastnost objektu PmaData

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastavuje povolení DDE klient komunikace.
Syntaxe:
Boolean DdeClientEnabled
Hodnoty:
true (přednastaveno) - objekt komunikuje pomocí DDE
false - je zakázána komunikace pomocí DDE
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost má smysl pouze pokud v kartě "DDE" tohoto objektu je nastavena komunikace jako DDE klient (ve spuštěné aplikaci pak lze touto vlastností zakázat DDE komunikaci nebo opětovně spustit).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.DdeClientEnabled = true;   // false
© MICROSYS, spol. s r.o.