Promotic

WriteToSocket - metoda objektu PmaData

Popis:
Zaslání dat serverové skupině přes Ethernet (TCP/IP) pomocí soketů.
Syntaxe:
Boolean WriteToSocket()
Vrácená hodnota:
true - Metoda úspěšně zařadila požadavek na zaslání dat na server. Po přenosu dat je vyvolána událost onEndOfTransfer.
false - Metoda nezařadila požadavek na zaslání. Pravděpodobně ještě nebyla dokončena předchozí zpráva o vysílání/příjmu po soketech tohoto objektu. Událost onEndOfTransfer není vyvolána.
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro PmFree.

Metoda dá jen podnět k přenosu dat, ale není vůbec zaručeno že po ukončení této metody jsou již data přenesena. Konec přenosu dat však způsobí že se vyvolá událost onEndOfTransfer.
Volání této metody má smysl pouze pokud je nakonfigurována karta "Sokety" jako Soket klient.
Jako data budou na server zaslány proměnné v kartě "Data" tohoto objektu.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.WriteToSocket();
// nebo
var bDone = oData.WriteToSocket();   // bDone = true nebo false
© MICROSYS, spol. s r.o.