Promotic

EndOfTransfer - metoda objektu PmaData

Popis:
Metoda způsobí, že je vyvolána událost onEndOfTransfer s parametry: pEvent.Source = 0 (tzn. lokální zdroj) pEvent.Error = 0 (tzn. bez chyby).
Syntaxe:
Empty EndOfTransfer()
Poznámka:
Volání této metody je vhodné například pokud chcete zpracovávat data objektu na jednom místě. Pokud data příjdou z komunikace nebo pokud jsou data lokálně nastavena a pak je zavolána metoda EndOfTransfer, pak lze data zpracovat jednotně v události onEndOfTransfer.
Volání této metody je synchronní, to znamená, že se nejprve provede algoritmus v události onEndOfTransfer a teprve pak se pokračuje v příkazech za voláním metody.
Viz také:
Příklad:
Nejprve se nastaví data objektu a pak se zavolá metoda EndOfTransfer jako příznak že je vše hotovo a že v události onEndOfTransfer lze data zpracovat.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.Item("d1").Value = 3.14;
oData.Item("d2").Value = 56;
// ...
oData.Item("d33").Value = 34.2;
oData.EndOfTransfer();
© MICROSYS, spol. s r.o.