Promotic

EndOfTransfer - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Metoda způsobí, že je vyvolána událost onEndOfTransfer s parametry: pEvent.Source = 0 (tzn. lokální zdroj) pEvent.Error = 0 (tzn. bez chyby).
Syntaxe:
Empty EndOfTransfer()
Poznámka:
Volání této metody je vhodné například pokud chcete zpracovávat data objektu na jednom místě. Pokud data příjdou z komunikace nebo pokud jsou data lokálně nastavena a pak je zavolána metoda EndOfTransfer, pak lze data zpracovat jednotně v události onEndOfTransfer.
Volání této metody je synchronní, to znamená, že se nejprve provede algoritmus v události onEndOfTransfer a teprve pak se pokračuje v příkazech skriptu za voláním metody.
Viz také:
Příklad:
Nejprve se nastaví data objektu a pak se zavolá metoda EndOfTransfer jako příznak že je vše hotovo a že v události onEndOfTransfer lze data zpracovat.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SetCellValue(0, 0, 8);
oDataTable.SetCellValue(1, 0, 3.1);
// . . .
oDataTable.SetCellValue(4, 4, 12.3);
oDataTable.EndOfTransfer();
© MICROSYS, spol. s r. o.