Promotic

DataTable - karta objektu PmaDataTable

Popis:
Definice rozsahu tabulky dat.
Konfigurátory:
Povolena změna počtu sloupcůPokud není povolena změna počtu sloupců, pak tabulka bude mít tolik sloupců, kolik je definováno v kartě "DataTable" a za běhu aplikace toto nelze změnit.
Pokud je povolena změna, pak po spuštění aplikace bude mít tabulka definované sloupce ale pomocí metody InsertCol nebo RemoveCol lze počet dynamicky měnit.
Max. počet sloupcůTento konfigurátor se objeví pouze pokud je povolena změna počtu sloupců. Hodnota 0 znamená, že maximální počet je roven počtu definovaných sloupců. Dynamické přidání sloupce se nepodaří, pokud by počet přesáhl tuto maximální hodnotu.
Maximální počet sloupců závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MaxCols.
Povolena změna počtu řádkůPokud není povolena změna počtu řádků, pak tabulka bude mít tolik řádků (řádky se vytvoří po spuštění aplikace), kolik je maximální počet řádků a za běhu aplikace toto nelze změnit.
Pokud je povolena změna, pak pomocí metody InsertRow nebo RemoveRow lze počet dynamicky měnit.
Maximální počet řádkůDynamické přidání řádku se nepodaří, pokud počet řádků by přesáhl tuto maximální hodnotu.
Maximální počet řádků závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MaxRows.
Počet řádků na začátkuTento konfigurátor se objeví pouze pokud je povolena změna počtu řádků.
Poznámka:
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
© MICROSYS, spol. s r.o.