Promotic

Item - vlastnost objektu PmaDataTable

Popis:
Vlastnost vrací nebo nastaví hodnotu buňky tabulky.
Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu GetCellValue a SetCellValue.
Syntaxe:
Variant Item(Variant Row, Variant Col)
Parametry:
Row(Variant) Určuje řádek buňky v tabulce buď indexem (číslo) nebo identifikátorem řádku (textový řetězec, první znak musí být písmeno, rozlišuje velká/malá písmena).
Pokud je >=0, pak je to index řádku (indexováno od 0).
Pokud je -2, pak znamená poslední řádek.
Pokud je -3, pak nastaví hodnotu ve všech řádcích zvoleného sloupce.
 
Upozornění! Identifikátor řádku lze použít pouze pokud první sloupec tabulky má datový typ Identifikátor.
Col(Variant) Určuje sloupec buňky v tabulce buď indexem (číslo) nebo identifikátorem sloupce (textový řetězec, první znak musí být písmeno, rozlišuje velká/malá písmena).
Pokud je >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0).
Pokud je -2, pak znamená poslední sloupec.
Pokud je -3, pak nastaví hodnotu ve všech sloupcích zvoleného řádku.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností). Tuto vlastnost lze změnit v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly): Každá buňka je na začátku prázdná. Za prázdnou se považuje i buňka obsahující číselnou hodnotu 0 nebo prázdný řetězec "". Do takové buňky lze zapsat novou hodnotu. Po zápisu neprázdné nenulové hodnoty ve sloupci "Jen pro čtení" dochází k "zamčení buňky". "Zamčená buňka" se stane konstantou, nelze už do ní psát. Do ostatních "nezamčených" buněk však lze dále psát. U metod, které zapisují do více buněk současně, se zapíše pouze do "nezamčených buněk", obsah "zamčených buněk" zůstane beze změny.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = oDataTable.Item(0, -1);   // Čtení hodnoty
oDataTable.Item(0, 0) = 3.14;   // Zápis hodnoty
Příklad2:
V objektu /DataTable (typu PmaDataTable) se provedou tyto operace:
- do 1.řádku a 1.sloupce se nastaví hodnota 3.14
- do 1.řádku a posledního sloupce se připočte hodnota 1
- 8. sloupec se celý znuluje
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.Item(0, 0) = 3.14;
oDataTable.Item(0, -1) = oDataTable.Item(0, -1) +1;
oDataTable.Item(-3, 7) = 0;
Příklad3:
Čtení hodnoty buňky z řádku na indexu a sloupce na indexu do proměnné v1 a vyčtení hodnoty buňky s názvem řádku temperature a s názvem sloupce value do proměnné v1.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var v1 = oDataTable.Item(0, 0);
var v2 = oDataTable.Item("temperature", "value");

Historie:
Pm8.03.15: První sloupec lze nyní definovat jako typ Identifikátor.
© MICROSYS, spol. s r.o.