Update cookies preferences
Promotic

SaveToString - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Vytvoří textovou hodnotu ze zvolených datových položek objektu.
Syntaxe:
String SaveToString(String sType, Variant index)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot v tabulce:
"Row" - Je zvolen jeden řádek tabulky. Hodnota index musí být celé číslo:
- index>=0 znamená index vybraného řádku (indexováno od 0).
- index=-2 znamená poslední řádek.
"Col" - Je zvolen jeden sloupec tabulky. Hodnota index musí být typu String nebo typu Integer:
- Pokud je typu String, pak je to název sloupce.
- Pokud je typu Integer, pak:
- index>=0 znamená index vybraného sloupce (indexováno od 0),
- index=-2 znamená poslední sloupec.
index(Variant) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType
Poznámka:
Tvar textové hodnoty viz popis metody PmaData.SaveToString. K přiřazení hodnot z proměnné typu String (opačná metoda k SaveToString) slouží metoda PmaDataTable.LoadFromString.
Příklad:
Do proměnné sString nastavíme obsah posledního řádku tabulky:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var sString = oDataTable.SaveToString("Row", -2);
© MICROSYS, spol. s r.o.