Promotic

WebClientIsReady - vlastnost objektu PmaDataTable

Popis:
Zjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst do Web serveru. V tom případě objekt PmaDataTable je Web klientem.
Syntaxe:
Boolean WebClientIsReady
Hodnoty:
true - objekt je připraven přenášet Web data (tzn. lze volat metodu ReadFromWeb nebo WriteToWeb)
false - objekt není připraven pro přenos dat (ještě se přenáší data od předchozího volání zmíněných metod)
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato metoda není funkční pro PmFree.

Objekt se pomocí metod ReadFromWeb nebo WriteToWeb dostane do stavu přenášení dat. Po dobu přenosu nelze nad objektem volat znovu tyto metody a vlastnost WebClientIsReady tehdy vrací hodnotu false.
Po ukončení přenosu (tzn. poté co je vyvolána událost onEndOfTransfer) již opět metody lze volat a WebClientIsReady vrací hodnotu true.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
if (oDataTable.WebClientIsReady)
{
oDataTable.ReadFromWeb("http://compX/temperatures/data.xml?fmt=purevalue");
}
else
{
Pm.Debug("Web klient is not ready (is still active)");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.