Promotic

SetCellValue - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Nastaví hodnotu buňky tabulky.
Syntaxe:
Empty SetCellValue(Variant Row, Variant Col, Variant Value, [String sParams])
Parametry:
Row(Variant) Určuje řádek buňky v tabulce buď indexem (číslo) nebo identifikátorem řádku (textový řetězec, první znak musí být písmeno, rozlišuje velká/malá písmena).
Pokud je >=0, pak je to index řádku (indexováno od 0).
Pokud je -2, pak znamená poslední řádek.
Pokud je -3, pak nastaví hodnotu ve všech řádcích zvoleného sloupce.
 
Upozornění! Identifikátor řádku lze použít pouze pokud první sloupec tabulky má datový typ Identifikátor.
Col(Variant) Určuje sloupec buňky v tabulce buď indexem (číslo) nebo identifikátorem sloupce (textový řetězec, první znak musí být písmeno, rozlišuje velká/malá písmena).
Pokud je >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0).
Pokud je -2, pak znamená poslední sloupec.
Pokud je -3, pak nastaví hodnotu ve všech sloupcích zvoleného řádku.
Value(Variant) Nová zapisovaná hodnota.
sParams[nepovinné] (String) Určuje podrobněji chování metody. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "row:id;".
row (nepovinné) - Určuje význam parametru Row.
id - Parametr Row bude znamenat vždy identifikátor řádku (i v případě čísla).
Poznámka:
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností). Tuto vlastnost lze změnit v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly): Každá buňka je na začátku prázdná. Za prázdnou se považuje i buňka obsahující číselnou hodnotu 0 nebo prázdný řetězec "". Do takové buňky lze zapsat novou hodnotu. Po zápisu neprázdné nenulové hodnoty ve sloupci "Jen pro čtení" dochází k "zamčení buňky". "Zamčená buňka" se stane konstantou, nelze už do ní psát. Do ostatních "nezamčených" buněk však lze dále psát. U metod, které zapisují do více buněk současně, se zapíše pouze do "nezamčených buněk", obsah "zamčených buněk" zůstane beze změny.
Viz také:
Příklad1:
Zápis hodnoty 0 do buňky v řádku na indexu 0 a sloupce na indexu 0 do proměnné v1 a také do buňky s názvem řádku temperature a s názvem sloupce value.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SetCellValue(0, 0, 0);
oDataTable.SetCellValue("temperature", "value", 0);
Příklad2:
V objektu /DataTable (typu PmaDataTable) se provedou tyto operace:
- do 1. řádku a 1. sloupce se nastaví hodnota 3.14
- do 1. řádku a posledního sloupce se připočte hodnota 1
- 8. sloupec se celý znuluje
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.SetCellValue(0, 0, 3.14);
oDataTable.SetCellValue(0, -2, oDataTable.GetCellValue(0, -2) +1);
oDataTable.SetCellValue(-3, 7, 0);

Historie:
Pm9.00.25: Nový parametr sParams. Určuje podrobněji chování metody.
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.