Update cookies preferences
Promotic

GetArray - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Vytvoří pole (array) hodnot ze zvolených datových položek objektu.
Syntaxe:
Array GetArray(String sType, Variant index)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot v tabulce:
"Row" - Je zvolen jeden řádek tabulky (tzn. se vytvoří 1-rozměrné pole).
Hodnota index musí být celé číslo:
- index>=0 znamená index vybraného řádku (indexováno od 0).
- index=-2 znamená poslední řádek.
"Col" - Je zvolen jeden sloupec tabulky (tzn. se vytvoří 1-rozměrné pole).
Hodnota index musí být typu String nebo typu Integer:
- Pokud je typu String, pak je to název sloupce.
- Pokud je typu Integer, pak:
- index>=0 znamená index vybraného sloupce (indexováno od 0),
- index=-2 znamená poslední sloupec.
"Table" - Je zvolena celá tabulka v podobě pole řádků (tzn. se vytvoří 2-rozměrné pole v běžném tvaru Col,Row). Viz (Col,Row) - 2-rozměrné pole s významem pole řádků.
Hodnota index musí být nastavena na hodnotu: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
"All" - Upozornění! Je zvolena celá tabulka v podobě pole sloupců (tzn. se vytvoří 2-rozměrné pole v méně používaném tvaru Row,Col).
Hodnota index musí být nastavena na hodnotu: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
index(Variant) Index do tabulky, jehož význam je určen parametrem sType.
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var arr = oDataTable.GetArray("All", null);
Příklad2:
Do proměnné arr se přiřadí 1-rozměrné pole obsahující hodnoty druhého řádku:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var arr = oDataTable.GetArray("Row", 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.