Promotic

RemoveRow - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Odstraní řádek (nebo více řádků) na zadané pozici.
Existující řádky za touto pozicí se posunou.
Syntaxe:
Long RemoveRow(Long Row, [Long Count])
Parametry:
Row(Long) Číslo řádku, od kterého se mají řádky odstranit.
Hodnota >=0 znamená, že je to index řádku (indexováno od 0).
Hodnota -2 znamená, že se má smazat Count řádků z konce tabulky.
Hodnota -3 znamená, že se mají smazat všechny řádky tabulky.
Count[nepovinné] (Long) Počet řádků pro odstranění.
Výchozí hodnota je 1.
Vrácená hodnota:
Vrací index prvního odstraněného řádku.
Vrací záporné číslo pokud nastala chyba (řádek se neodstranil). V tom případě se chyba také zapíše do globálních chyb INFO systému.
Poznámka:
Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly):
Pokud je v kterémkoliv sloupci "Jen pro čtení" zamčena alespoň jedna buňka zapisem neprázdné hodnoty, pak dochází k "zamčení struktury" celé tabulky. Nelze dále přidávat a rušit sloupce nebo řádky, měnit strukturu tabulky. Strukturu, rozměry tabulky je proto nutno měnit před zápisem první neprázdné hodnoty do sloupce "Jen pro čtení".
Viz také:
Příklad:
V objektu /DataTable (typu PmaDataTable) se provedou tyto operace:
- Odstraní se první řádek (řádek na indexu 0)
- Odstraní se 5 řádků z konce tabulky
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.RemoveRow(0);
oDataTable.RemoveRow(-2, 5);
© MICROSYS, spol. s r.o.